Påverkan av dödsbodelägares skuld till dödsboet

FRÅGA
Vår far har avlidit och jag har en privat skuld till honom på 200 000 som finns på ett skuldebrev som inte är daterat. Skulden är mer än 10 år.I dödsboet finns tillgångar på 180 000 (fonder).Det är min syster och jag som ärver lika delar var i dödsboet.Hur räknar man ut arvet för oss båda ?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Skuldebrev som ej är daterat

Ett skuldebrev som inte har något förfallodatum ska infrias vid anfordran av borgenären (lånegivaren – din far), 5 § lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL , se här. Vid anfordran innebär att borgenären har rätt att omedelbart få betalt när han eller hon framställer krav om att få betalt.

Ett skuldebrev preskriberas 10 år efter tillkomsten, 2 § Preskriptionslag (1981:130), PreskL, se här här. Med tillkomsten syftar lagen på när fordran uppkom, inte när förfallodagen skulle ha inträffat. Har det skett ett preskriptionsavbrott startas tiden om från den dagen, 6 § SkbrL. Ett preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt genom att borgenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering, erkänner fordringen gentemot gäldenären eller erlägger ett skriftligt krav om betalning, 5 PreskL.

Skuldebrevets status i dödsboet

Då skuldebrevet är ställt till dig samt att det var till din far och ingen annan som du kunde betala skulden till, är det ett enkelt skuldebrev, 26 § SkbrL. Ett enkelt skuldebrev innebär att det inte är någon annan borgenär som kan ta över och kräva in skulden.

Vid bouppteckningen tas både tillgångar och skulder upp, 20 kap 4 § Ärvdabalk (1958:637), ÄB, se här Skuldebrevet kommer tas upp som en tillgång under bouppteckningen (Skatteverkets broschyr "Bouppteckning" SKV 46) om det inte anses vara preskriberat, eftersom dödsboet som juridisk person träder i din fars ställe så det blir som om det varit din far som krävt in skulden, 18 kap 1 §, ÄB.

Slutliga arvet

Om ni båda är helsyskon och din fars enda barn kommer arvet att delas lika mellan er efter att bouppteckningen är gjord, det vill säga efter att alla skulder och tillgångar har kartlagts och betalats.

I det fall du blir anmodad att infria (betala) skuldebrevet kommer din far att ha 200 000 kr plus i sina tillgångar, vilket i sin tur (om han inte har några skulder och om det är den slutgiltiga summan du har angett i frågan) betyder att du och din syster får 100 000 kr extra var från arvet.

För vidare rådgivning hos Lawline kan ni boka tid hos en av våra jurister för 1699 kr/ h ink. moms, se http://www.lawline.se/boka

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?