Påverkan av dödsbodelägares skuld till dödsboet

Vår far har avlidit och jag har en privat skuld till honom på 200 000 som finns på ett skuldebrev som inte är daterat. Skulden är mer än 10 år.

I dödsboet finns tillgångar på 180 000 (fonder).

Det är min syster och jag som ärver lika delar var i dödsboet.

Hur räknar man ut arvet för oss båda ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Skuldebrev som ej är daterat

Ett skuldebrev som inte har något förfallodatum ska infrias vid anfordran av borgenären (lånegivaren – din far), 5 § lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL , se https://lagen.nu/1936:81. Vid anfordran innebär att borgenären har rätt att omedelbart få betalt när han eller hon framställer krav om att få betalt.

Ett skuldebrev preskriberas 10 år efter tillkomsten, 2 § Preskriptionslag (1981:130), PreskL, se här https://lagen.nu/1981:130. Med tillkomsten syftar lagen på när fordran uppkom, inte när förfallodagen skulle ha inträffat. Har det skett ett preskriptionsavbrott startas tiden om från den dagen, 6 § SkbrL. Ett preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt genom att borgenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering, erkänner fordringen gentemot gäldenären eller erlägger ett skriftligt krav om betalning, 5 PreskL.

Skuldebrevets status i dödsboet

Då skuldebrevet är ställt till dig samt att det var till din far och ingen annan som du kunde betala skulden till, är det ett enkelt skuldebrev, 26 § SkbrL. Ett enkelt skuldebrev innebär att det inte är någon annan borgenär som kan ta över och kräva in skulden.

Vid bouppteckningen tas både tillgångar och skulder upp, 20 kap 4 § Ärvdabalk (1958:637), ÄB, se https://lagen.nu/1958:637 Skuldebrevet kommer tas upp som en tillgång under bouppteckningen (Skatteverkets broschyr "Bouppteckning" SKV 46) om det inte anses vara preskriberat, eftersom dödsboet som juridisk person träder i din fars ställe så det blir som om det varit din far som krävt in skulden, 18 kap 1 §, ÄB.

Slutliga arvet

Om ni båda är helsyskon och din fars enda barn kommer arvet att delas lika mellan er efter att bouppteckningen är gjord, det vill säga efter att alla skulder och tillgångar har kartlagts och betalats.

I det fall du blir anmodad att infria (betala) skuldebrevet kommer din far att ha 200 000 kr plus i sina tillgångar, vilket i sin tur (om han inte har några skulder och om det är den slutgiltiga summan du har angett i frågan) betyder att du och din syster får 100 000 kr extra var från arvet.

För vidare rådgivning hos Lawline kan ni boka tid hos en av våra jurister för 1699 kr/ h ink. moms, se http://www.lawline.se/boka

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000