Patronymikont dubbelt efternamn

Hej,

Jag och min Fru är båda Svenska medborgare och vi väntar ett barn. Vi undrar möjligheten att lägga till mitt förnamn som en del av vårt nyfödda barns efternamn? Vad står det i lagen och vad säger skatteverket.

Vi önskat att vårt barn får ta del av mitt förnamn plus ett av mina efternamn så att det bildar ett dubbel efternamn.

Ex. jag heter

"X" i förnamn,

"Y Z" dubbel efternamn.

Vi önskar att vårt barn heter

Lisa i förnamn,

"X Y" i efternamn

Är detta möjligt utan att lägga till -son eller dotter? Här diskuterar vi alltså Patronymikon som namntradition från länder i Mellanöstern och Afrika där man ärver sin fars och farfars.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i lag om personnamn (Namnlagen).

Lagen är inte helt tydlig i vad som gäller och vad jag vet så finns det inga tidigare rättsfall som svarar på frågan. Det är dock tillåtet att ge ens barn ett Patronymikon enligt andra traditioner än Sverige (Namnlagen 4§ 4p och Prop 2015/16:180 s 28). Det osäkra är om detta sedan kan kombineras med ett "vanligt" efternamn. Lagen säger att ett dubbelt efternamn är tillåtet ifall det består av två enkla efternamn som personen kan förvärva var för sig enligt denna lag (Namnlagen 20§ 2st). Ert barn kan förvärva både ditt "vanliga" efternamn och det ett patronymikont efternamn enligt lagen varför jag gör bedömningen att det ska vara tillåtet att ha ett sådant dubbelt efternamn.

Som sagt är jag inte helt säker. Det är i slutändan upp till skatteverket att avgöra saken och jag kan inte spekulera mer än vad jag gjort i hur de kommer tolka lagen. Jag tror dock att lagen är på er sida i detta fall och att det tilltänkta namnet är tillåtet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Adam WinqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”