FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt21/12/2014

Patienskadeersättning och belopp

Hej det ligger till så här att jag har fått rätt hos patient försäkringen för en vårdskada som gäller felbehandling feldiagnos i 4år och 8månader Jag har haft rullstol rullator kryckkäpp skena i skorna jag har dessutom opererat höger öga 2ggr och har fått cellgiftsbehandling för att inte bli helt blind i båda ögonen Idag kan jag gå cirka 1-2 hundra meter utan hjälp men jag har svårigheter med balans och jag haltar jag har problem med vänster arm och ont i ryggen samt gråstarr i höger öga och spactiska ben jag undrar hur dom bedömer invaliditeten och i så fall hur man läser den och hur mycket man kan förvänta sig ?? Dom har utrett mitt ärande i snart 4 år och jag går och mår dåligt hela dagarna jag jobbar just nu på en skola i 4 timmar om dagen jag klarar inte av o jobba hel tid Jag har fler skador på grund av denna skada jag har bara tagit detta i snabba drag ursäkta om det blev långt Mvh:Taufik

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!
Jag vill börja med att beklaga den svåra situation som du är i.

Patientskadeersättning regleras i Patientskadelagen, den hittar du https://lagen.nu/1996:799 och ersättningsnivåerna följer Skadeståndslagen som du finner https://lagen.nu/1972:207.

Patientskadeersättning har ett maximalt tak på tvåhundra prisbasbelopp(prisbasbeloppet för 2014 är 44 400 kr) och det kommer avräknas en självrisk på 1/20 dels prisbasbelopp från det belopp du får rätt till, vilket blir 2220 kr för 2014. I övrigt följer patientskadeersättningen skadeståndslagens ersättningsreglering(Patientskadelagen 8-10§).

Eftersom du har fått en personskada så har du rätt till följande enligt Skadeståndslagen 5:1:
1. sjukvårdskostnad och andra kostnader vilket inbegriper skäliga merkostnader som du fått pga. skadan
2. inkomstförlust vilket innebär skillnaden mellan det du nu tjänar och det du skulle tjänat om du inte fått en personskada
3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Här ges ersättning både för lidande under den akuta sjukdomsfasen såväl som bestående invaliditet. Här följer man nästan uteslutande ersättningstabeller som utarbetats av trafikskadenämnden. Fastställande av medicinsk invaliditet blir aktuell då man kommer till en punkt då man varken blir bättre eller sämre. Graden av medicinsk invaliditet mäts i procent och bedöms av en läkare efter ett tabellverk. Dessa hjälptabeller som angetts som avser ersättning för medicinsk invaliditet bygger förutom på den medicinska graden enligt de medicinska tabellverket också på skadans art och den skadelidandes ålder vid tiden för invaliditetens inträde. Ersättningen sjunker med stigande ålder. Vidare är det enbart den invaliditet som beror på skadan som ersätts. Detta innebär bl.a. att om den skadade hade en sjukdom som, även om skadan inte hade hänt, skulle medfört medicinsk invaliditet ersätts bara den invaliditet som orsakats av skadan.
Du hittar Trafikskadenämndens tabeller här http://www.trafikskadenamnden.se/Tabeller/.


Tyvärr kan jag inte, med ledning av den information jag fått, räkna ut det belopp du kan få rätt till. Jag vill rekommendera dig att höra av dig till din handläggare på Patientförsäkringen. Du hittar mer information här http://www.patientforsakring.se/Privatperson.html.

Du är också välkommen att kontakta oss, på tfn info@lawline.se.

Lycka till!
Mvh

Cornelia GöranssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000