Patentintrång

Hejsan,

Det har framkommit att en annan person gjort i princip samma tekniska lösning som jag innehar patent på. De vägrar att sluta sälja den med anledning av att det är en enklare variant av patentet. Hur pass mycket täcker ett patent, kan man börja sälja tex en boll om det finns ett patent på bollen? Flera textstycken ur patentet har de som beskrivning på sin idé och de marknadsför den även som deras egna innovativa skapelse, i samband med försäljning och på deras egna hemsida. Är det värt att driva, då jag inte hunnit lansera produkten själv?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta hur omfattande ett patent är och om det är värt att driva detta case trots att du inte hunnit lansera produkten än. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Patentlagen (PL).

Ansökan om patent

När du ansöker om ett patent ska din ansökan innehålla en beskrivning av uppfinningen samt patentkrav, enligt 8 § PL. I patentkraven definieras vad det är man vill skydda med sitt patent, detta kan vara olika särdrag med din uppfinning. Ju allmännare ditt patentkrav är desto större skydd får du men det är svårare att få patentet beviljat om du har en allt för vid formulering på uppfinningens särdrag.

När sker ett intrång i ett patent?

Den ensamrätt du erhåller till följd av ditt patent innebär att ingen får nyttja din uppfinning utan ditt samtycke, enligt 3 § PL. Vid bedömningen av om någon har gjort ett intrång i ett patent är patentkraven som du ansökt om ditt patent med avgörande eftersom de reglerar skyddsomfånget för ditt patent, dvs i vilken utsträckning din uppfinning är skyddad, enligt 39 § PL. Bedömningen av om någon gjort ett intrång i ett patent görs genom att en fackman jämför dina patentkrav med "intrångsföremålet". Om "intrångsföremålet innehåller de särdrag som du angett i dina patentkrav vid din ansökan om patent är det ett intrång.

Vilka blir påföljderna vid ett patentintrång?

Vill du vidta rättsmedel mot den som gör det eventuella "patentintrånget" kan denne dömas för patentbrott, enligt 57 § PL. Du kan även erhålla ersättning för deras nyttjande och ersättning för eventuell skada du lidit till följd av detta nyttjande, enligt 58 § PL.

Vad innebär detta för dig?

Om ditt patent (dina patentkrav) täcker den tekniska lösning som den andra personen säljer är detta ett intrång i din ensamrätt. För att bedöma om det är ett intrång kan du jämföra dina patentkrav med särdragen för "intrångsföremålet". Det går inte att svara på "om det är värt att driva" då jag inte vet hur pass likt ditt patentkrav är med detta "intrångsföremål" men om du vill driva detta kan personen dömas för patentbrott och du kan få ersättning för intrånget.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000