Patent på uppfinning - hur?

Hej!

Jag har en uppfinning som kan framställa EL storskaligt helt utan miljöpåverkan.

Ritningar och beskrivning skickades in till ALMI i går 30/3 för att försöka få ett ekonomiskt stöd.

Detta är en mycket svår och djupt oroande process för en person utan juridiskt kunnande.

Jag läser om kreativa och ekonomiska anspråk, Patenträttigheter, ensamrätt, immateriell rätt mm.

Hur ska jag agera för att kunna ta tillvara mina rättigheter till min uppfinning fullt ut.

Risken kan ju vara att jag blir bestulen på idén.

Skulle vara oerhört tacksam om ni kan ge mig råd och vägledning i detta. jag är medveten beredd på att allt bra kostar pengar.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad jag kommer fram till och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör ensamrätt till en uppfinning så blir patentlagen tillämplig.

Vad kan patenteras?

För olika uppfinningar kan man erhålla ensamrätt genom att ansöka om patent. Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att man ska kunna få patent. Det måste först och främst vara en uppfinning som kan tillgodogöras industriellt (1 § patentlagen). Att den ska vara industriellt tillämpar innebär att den ska lösa ett problem med hjälp av teknik. Vidare måste uppfinningen vara en nyhet, vilket innebär att den inte får vara känd sedan tidigare när du lämnar in din patentansökan (2 § patentlagen). Uppfinningen måste också väsentligen skilja sig ifrån vad som tidigare har blivit känt (2 § patentlagen). Detta brukar kallas för uppfinningshöjd och innebär med andra ord att lösningen inte ska ligga nära till hands för någon som är kunnig inom området för uppfinningen. Att kombinera olika kända metoder är därför inte alltid nödvändigtvis patenterbart.

Det finns några undantag som inte kan patenteras, så som förfaranden för kloning av människor, olika metoder för ändring av gener hos djur som kan orsaka dem lidanden och andra metoder som strider mot allmän ordning eller god sed (1 c § patentlagen). Detta är dock inget som är aktuellt i ditt fall.

Hur håller man sin uppfinning hemlig?

Eftersom det är ett krav på att uppfinningen måste vara en nyhet för att kunna patenteras så kan det vara en god idé att vara försiktig med vem man pratar om uppfinningen med och/eller visar den för. Det kan därför vara bra att upprätta ett sekretessavtal med personen man delar informationen till, för att försäkra sig om att denne inte sprider det vidare.

Vad innebär ensamrätten?

Med ensamrätt innebär att ingen annan får tillverka, sälja eller importera det patentskyddade utan att ägaren till patentet har gett sitt tillstånd (3 § patentlagen). Ett patent ger ensamrätt i upp till tjugo år, förutsatt att patenthavaren betalar en årlig avgift (40 § patentlagen). Därtill blir handlingarna som du uppgett i din ansökan med beskrivning av uppfinningen, ritningar med mera offentliga, vilket anses främja andra uppfinnares arbete med att driva utvecklingen framåt (8 § och 22 § patentlagen).

Hur ansöker man om patent?

I Sverige är det Patent- och registreringsverket (PRV) som har hand om patent, och det är därför till PRV som du ska vända dig om du vill ansöka om patent (7 och 8 § patentlagen). Ansöker man om och beviljas patent i Sverige så gäller ensamrätten endast nationellt. Det kan därför vara bra att även ansöka om patent utanför Sverige. Du har 12 månader på dig att söka patent utomlands efter att du har lämnat in en ansökan i Sverige (6 § patentlagen). PRV kan även hjälpa dig med att ansöka om patent internationellt. På PRV omfattas alla av tystnadsplikt vilket gör att du kan rådfråga dem utan att riskera att din uppfinning avslöjas av någon.

Sammanfattning

Patent är den immaterialrätt som kan ge ensamrätt till uppfinningar. För att en uppfinning ska vara patenterbar måste den kunna tillgodogöras industriellt, ha en viss uppfinningshöjd samt vara en nyhet. På grund av det sistnämnda är det viktigt att man håller sin uppfinning hemlig. Patent gäller endast nationellt och ansökan görs hos Patent- och registreringsverket. De kan även hjälpa dig med att ansöka om patent i andra länder.

Ett alternativ till att ansöka om patent är att helt enkelt hålla uppfinningen hemlig, vilket kan vara mer lönsamt om man tror att lösningen är kortlivad på marknaden. Man kan även offentliggöra uppfinningen för att förstöra "nyhetsvärdet" och således förhindra att någon annan får patent för uppfinningen. Vad som är bäst i ditt fall är givetvis svårt att veta utan mer information (som du givetvis ska vara återhållsam med att ge ut), men är någonting som tåls att fundera på.

Skulle du behöva mer hjälp så kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med en av våra jurister hos Lawline sjuristbyrå. Om du är intresserad av detta kan du kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se så hjälper jag dig vidare därifrån.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”