Påstående om olovlig andrahandsuthyrning samt uppsägning hyresavtalet - vad kan man göra?

Hej,

Min syster har fått ett brev om att hennes hyreskontrakt är uppsagt och hon ska avhysas för att hyresvärden (Uppsalshem) påstår felaktigt att hon har hyrt ut lägenheten i andra hand.

Vad kan hon göra ?

Får dom göra så?

Kan hon inte bestrida deras beslut på nåt sätt?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen. Jag kommer därför att utgå från den lagen i mitt svar till dig.

En hyresgäst får inte hyra ut sin hyresrätt i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd (12 kap. 39 § första stycket jordabalken). Om en andrahandsuthyrning ändå sker utan hyresvärdens samtycke, och ingen giltig ursäkt visas, är hyresrätten förverkad och hyresvärden får då säga upp hyresavtalet omedelbart utan uppsägningstid (12 kap. 42 § tredje punkten jordabalken och 12 kap. 6 § första stycket jordabalken). Avgörande för om hyresrätten ska anses vara uthyrd i andra hand är om den blev uthyrd till någon som självständigt brukade den (prop. 2008/09:27 s. 20). Det är hyresvärden Uppsalahem som har bevisbördan för att i en tvist visa att en olovlig andrahandsuthyrning har ägt rum.

Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet med omedelbar verkan (utan uppsägningstid) är det allmän domstol, dvs. tingsrätten som första instans som är behörig att ta upp tvisten. Och det är i så fall där din syster kan vända sig och föra en talan mot hyresvärden för att kunna få uppsägningen ogiltigförklarad. Notera alltså att hyresnämnden inte är behörig att pröva tvister om förverkande av hyresrätt där hyresförhållandet omedelbart upphört.

Om hyresvärden i stället "har varit snäll" och använt sig av en "normal uppsägning" med uppsägningstid. Skulle en s.k. förlängningstvist kunna komma till stånd i hyresnämnden. I så fall skulle din syster också kunna få bo kvar i hyresrätten tills tvisten är avgjord (12 kap. 50 § första stycket jordabalken). Här kan du läsa mer om förlängningstvister.

Tveka inte att höra av dig igen om det finns några osäkerheter kvar!

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000