Påstådd underskriftsförfalskning av samboavtal

2017-03-29 i Avtal
FRÅGA
Hej, jag och sambon har separerat, Hon har skrivit på att hon avstår sambolagen, det vill säga mitt är mitt, hennes är hennes. Jag har båda exet då hon inte ville ha något. Nu så säger hon att hon ska ha 50 procent, och att hon inte alls har skrivit på att det är en lögn. hjälp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du och din sambo ingår ett avtal aktualiseras principen ”pacta sunt servanda”, vilket betyder att avtal ska hållas. Du och din sambo blir då bundna av avtalet och ska fullgöra det ni förpliktat er till, d.v.s. i detta fall avstå från att sambolagen ska gälla. Hon har således inte rätt att kräva femtio procent.

Det hela blir en bevisfråga i ert fall, eftersom hon motsätter sig att ett avtal över huvud taget ingåtts. Det är svårt att avgöra hur bevisbördan vid eventuell tvist i domstol skulle placeras i ert fall då det råder viss oklarhet om hur HD:s praxis ska tolkas vid eventuell underskriftsförfalskning. Det beror på från situation till situation. I NJA 2009 s. 244 var det den som påstådde att underskriften var förfalskad som skulle bevisa detta, med beviskravet övervägande sannolikt. I varje fall kan du å din sida försöka styrka äktheten av samboavtalet genom eventuella vittnen som såg er upprätta avtalet, eller genom en handstilsanalys från NFC (som bytt namn från SKL).

Lycka till och jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1510)
2021-07-25 Hur ingås ett giltigt avtal?
2021-07-20 Hur övergår äganderätten till en hund?
2021-07-20 Får en näringsidkare neka en kund på grund av dennes kön?
2021-07-13 Skyldighet att ta emot återbäring av deposition i kontanter?

Alla besvarade frågor (94235)