Passiv cannabisrökning

Polisen tog ett urinprov från mig... 2 dagar innan så hade vi pokerkväll med ungefär 10 vänner... mina vänner rökte cannabis... då vi alla satt i ett rum så misstänker jag att jag kommer visa positiv. Jag röker själv inte cannabis... kommer jag att bli dömd för ringa narkotikabrott? Jag vet att polisen utgår efter mängden thc i urin. Hur blir det om mina prover överstiger det passiva mängden som dom påstår... jag är redo att gå i rättegång och göra allt för att bli befriad från detta... då mitt yrke hänger på det

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huruvida du kommer få ett positivt utslag för THC på ditt urinprov kan jag inte svara på med säkerhet. Jag kan däremot ge dig lite rättslig vägledning i frågan.

Kan passiv rökning ge utslag på urinprov?

Frågan om passiv rökning har tagits upp i statens offentliga utredningar (SOU), då gällande droger i trafiken. I SOU 1996:125 s. 199 går det att läsa att THC kan tas upp i blodet genom passiv rökning men att nivåerna blir mycket låga och man säger att i de allra flesta fall hade halterna av THC gått ur blodet efter cirka en timme. Frågan har även tagits upp i ett rättsfall från hovrätten; RH 1996:100. I detta fall hade man tagit in ett utlåtande från Rättsmedicinalverket som i princip säger att det ska mycket till för att genom passiv rökning få genomslag på ett urinprov. Jag har där med, utan att besitta någon medicinsk kunskap, svårt att tänka mig att passiv rökning skulle ge utslag på urinprov efter två dagar. Jag vill dock inte uttala mig med säkerhet i frågan.

Vad händer om THC påträffas i urinen?

Om vi ändå ponerar att du skulle testa positivt blir det fråga om du kommer kunna dömas för narkotikabrott. Lagen som reglerar narkotikabrott är Narkotikastrafflagen (NSL). Enligt 1 § 6p. kan man dömas för narkotikabruk, vilket är ett brott som bara kan begås uppsåtligen (jfr 1 kap. 2 § Brottsbalken). Som du själv säger är det förmodligen narkotikabrott av ringa grad som skulle aktualiseras i ditt fall (2 § NSL). Att brottet bara kan begås genom uppsåt innebär att du måste avsett, insett eller varit likgiltig inför att du brukade narkotika. Man kan alltså inte begå narkotikabrott genom brukande av oaktsamhet.

Vad du kan göra

Först måste du avvakta och se om det är så att urinproverna faktiskt visar på THC. Om så är fallet kan du bli åtalad för narkotikabrott. Det är då åklagaren som har bevisbördan, dvs som måste visa på att du begått detta brott med uppsåt. Ett urinprov som visar på värden av THC är då ett mycket bra bevis för åklagaren. Du har dock själv möjlighet att komma in med egna bevis, exempelvis kalla vittnen som kan intyga att du inte rökte samt ha en god förklaring till varför halterna har kunnat uppmätas i din urin.

Jag hoppas att detta, i alla fall delvis, var svar på din fråga. Annars får du gärna kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina AsplundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo