Påskyndande av Migrationsverkets handläggning

2015-05-13 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min pojkvän har varit tillsammans i ett år och han bor i Nordafrika. Vi har inte gift oss ännu men planerar att göra det till sommaren. Vi har ansökt om uppehållstillstånd via samboskap och det har nu gått ca 4 månader. Min fråga är denna, finns det något jag kan göra för att det ska gå fortare att få svar från Migrationsverket? Vi har hört att det går att påskynda, dock förstod jag inte hur. Hörde detta av ett par där han också bor i Nordafrika och hon i Sverige. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Uppehållstillstånd ges till en utlänning, det vill säga en person som inte är svensk medborgare, som har för avsikt att ingå äktenskap eller samboförhållande med någon som är bosatt i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst. Detta framgår av Utlänningslag (2005:716) 5:3 a första stycket, punkt 1. Seriositetsprövningen är en helhetsbedömning i det enskilda fallet, men baseras bland annat på hur engagerade parterna är i förhållandet, hur länge förhållandet har varat, i hur stor utsträckning de har träffat varandra, hur god kännedom de har om varandra, om de har ett gemensamt språk och sedvänja inom andra kulturer.

Ett ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning mellan blivande sambor eller makar ska, om det inte finns särskilda skäl, avgöras senast inom 9 månader från det att ansökan lämnades in, vilket framgår av Utlänningsförordning (2006:97) 4:21 a. Så vitt jag har kunnat efterforska så tycks det inte finnas tydliga lagregler eller någon praxis för hur man som ansökande kan påskynda handläggningen. En metod som vissa av Migrationsverkets tillståndsenheter tycks tillämpa är att skilja ut de ärenden som har ett tillräckligt skriftligt beslutsunderlag för att minska muntliga utredningar och påskynda handläggningen i stort. Vad som mer definitivt går att säga är att ju utförligare ni har varit när ni fyllde i ansökningen, desto snabbare går handläggningen. Enligt Migrationsverkets egen uppgift tenderar handläggningstiden för en korrekt och fullständig ansökan omfatta ca 4 månader. I jämförelsevis Finland rentav avråds ansökande att begära påskyndande med hänseende till att en sådan begäran ökar arbetsbördan och förlänger handläggningen för alla ärenden. Detta indikerar att det i Finland är möjligt att begära påskyndande av handläggning, men att tillmötesgående av en sådan begäran är restriktivt. Sannolikt har svenska Migrationsverket en liknande praxis.

Eftersom det är något oklart om påskyndande överhuvudtaget kan begäras rent formellt, och i sådana fall under vilka omständigheter, så rekommenderar jag att du ställer frågan direkt till Migrationsverket via frågeformuläret på deras hemsida. Eftersom du är en enskild person och Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet så har denna en allmän skyldighet att besvara din fråga så snart som möjligt, vilket framgår av Förvaltningslag (1986:223) 4 § andra stycket. Kommentera gärna i svarsfältet under din fråga här på Lawline om Migrationsverkets svar så blir också vi lite kunnigare i vad som gäller och kan hjälpa andra i liknande situationer.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll