Påskynda handläggning hos Migrationsverket

2020-09-13 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej jag har en fråga. Jag och min filippinska fru har sänt in Conclude a Case (Avsluta ett ärende) till Migrationsverket, jag har sänt in allt dem vill ha även om mig själv och dem säger att inget mer behöver kompletteras.Har jag förstått det rätt att dem enligt lag måste ge ett svar inom 4 veckor.Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har förstått det helt rätt. Det har i förvaltningslagen införts möjligheter att vidta åtgärder om handläggningen av ett ärende hos en myndighet försenas.

Om ett ärende som har inletts av en person inte har avgjorts i första instans (här Migrationsverket) senast inom sex månader, får personen skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet (12 § förvaltningslagen), precis som du gjort. Migrationsverket ska inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller avslå begäran. Om ärendet avslås, kan detta överklagas.

Ärendet rörande dig och din fru ska alltså avgöras/avslås inom fyra veckor, från det att begäran om att avsluta ärendet kom in till Migrationsverket.

Jag hoppas att ni får ett gynnande beslut och du är varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen vid ytterligare frågor!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (631)
2021-04-17 När och varför behöver man söka om bygglov?
2021-04-16 När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?
2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?

Alla besvarade frågor (91362)