Partners samtycke till assisterad befruktning leder till rättsligt föräldraskap

2019-03-31 i Faderskap
FRÅGA
Jag o mitt x var gifta o ville ha barn,men jag kunde inte få barn.Så vi åkte till en fertilitetsklinik i Danmark.Hon blev gravid o vi fick en son.Nu är vi frånskilda och jag träffar inte sonen, o vi har gemensam vårdnad.Nu fundera jag på faderskapet då jag inte träffa han och enligt Dna är han inte min biologiska son.Vet att han är min då vi var gifta, men enligt Dna är han inte det.Vad gäller???Är det föräldrabalken som gäller eller kan man få faderskapet av skriven efter som man vet att vi fick han genom fertilitetsklinik.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mycket riktigt regleras frågan om faderskap i föräldrabalken (FB).

Presumerat faderskap för gifta män

FB:s första paragraf gäller något som kallas för faderskapspresumtionen (1 kap. 1 § FB). Den innebär att om ett barn föds till en kvinna som är gift med en man, presumeras mannen som utgångspunkt vara barnets fader. Detta gäller emellertid inte om det av andra skäl går att anta att mannen inte fadern, exempelvis till följd av resultatet från DNA-test, eller om det framgår att modern kunnat bli gravid på annat vis under den relevanta tidsperioden (1 kap. 2 § stycke 1 FB) Inte heller ska faderskap fastställas om det är utrett att modern genomgått insemination eller befruktning utanför kroppen (1 kap. 3 § stycke 2 FB). Men en sådan undersökning vidtas inte på myndigheternas eget initiativ, och den gifte mannen kommer därför (i de allra flesta fall) att helt enkelt registreras som far till barnet hustrun föder, om han inte säger någonting annat. Dock är huvudregeln och målet inom svensk familjerätt att den genetiske fadern också ska vara den rättslige fadern och därför finns den ovan beskrivna möjligheten att häva faderskapspresumtionen. En man som vet med sig att han inte är barnets genetiske far och endast blivit rättslig fader på den grund att han varit gift med modern, kan exempelvis bekräfta den genetiske faderns faderskapsanspråk om han så vill (1 kap. 2 § stycke 2 FB).

Samtycke till assisterad befruktning innebär att partner kan bli rättslig förälder

Ett undantag från huvudregeln om att genetiskt och rättsligt faderskap ska överenstämma, är om modern blivit befruktat på konstgjord väg enligt lagen om genetisk integritet (LGI). Vad detta förenklat beskrivet innebär, är att om inseminationen skett enligt myndigheternas föreskrifter, alltså att ni följt lagens alla regler och du som make samtyckt till att registreras som barnets rättslige far, kommer du att bli detta trots att detta inte stämmer rent genetiskt (6 kap. 1 § och 7 kap. 3 § LGI). Även om inseminationen inte skett enligt LGI:s regler leder en makes samtycke till sin hustrus inseminering till ett rättsligt faderskap, om det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen (1 kap. 8 § FB). Detta faderskap anses vara "äkta", och kan därför inte hävas på grund av att genetiken inte stämmer. Har du samtyckt till din exhustrus insemination kommer du därmed betraktas som den riktige fadern. Den enda möjligheten att få detta faderskap avskrivet vore om en utredning kunde visa att barnet inte tillkommit genom den behandling du samtyckt till, och att ditt ex istället blivit gravid på ett annat sätt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (269)
2019-08-13 Kan jag tvinga fram ett faderskapstest?
2019-08-02 Förenklat förfarande för bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta par
2019-07-30 Vad krävs för att fastställa faderskap på någon som är myndig?
2019-07-15 Har jag rätt att få reda på vem min som är min farfars biologiska fader?

Alla besvarade frågor (72048)