Partiellt arvskifte

2020-03-25 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi är 5 dödsbodelägare. Måste alla vara eniga om ett partiellt arvsskifte?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Partiellt arvskifte innebär att endast en del av den avlidnes tillgångar delas ut till dödsbodelägarna. Den andra delen med egendom får ligga kvar i dödsboet.

Partiellt arvskifte kan exempelvis bli aktuellt när det finns obligationer och dödsbodelägarna vill kunna dela på vinsten under några år. Det kan även bli aktuellt om personen som gått bort drev ett företag. Då kan dödsbodelägarna välja att först upprätta ett arvsskifte över de tillgångar som tillhörde den avlidne för att sedan göra ett slutligt arvskifte när företaget blivit avvecklat.

När arvingarna har kommit överens om hur dödsboet ska fördelas ska man skriva under en arvskifteshandling. En sådan handling måste göras när det finns mer än en arvinge. Alla arvingar måste alltså vara överens. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur arvskiftet ska ske kan tingsrätten utse en skiftesman. Skiftesmannen ska i första hand försöka få dödsbodelägarna att åstadkomma en lösning i samförstånd. Misslyckas detta är det skiftesmannen som självständigt kan bestämma hur arvskiftet ska gå till. Enligt 23 kap. 5 § ärvdabalken ska en skiftesman utses av rätten efter begäran av en dödsbodelägare. Det räcker att endast en ansöker om detta vid den tingsrätt där den avlidne var folkbokförd.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (596)
2020-11-24 Lawline svarar inte på skoluppgifter
2020-11-21 Hur mycket ärver jag efter min far?
2020-11-19 Hur fördelas kvarlåtenskapen mellan efterlevande make, gemensamma barn och särkullbarn?
2020-11-05 Vad händer när skulderna i ett dödsbo är större än tillgångarna?

Alla besvarade frågor (86450)