Partiellt arvskifte

FRÅGA
Vad betyder partiella arvskifte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Partiellt arvskifte innebär att endast en del av den avlidnes tillgångar delas ut till dödsbodelägarna. Den andra delen med egendom får ligga kvar i dödsboet.

Det finns flera olika situationer då partiellt arvskifte kan bli aktuellt. Till exempel kan partiellt arvskifte användas när det finns obligationer och dödsbodelägarna vill kunna dela på vinsten under några år.

Ett partiellt arvskifte kan även bli aktuellt om det personen som gått bort bedrev ett företag. Då kan dödsbodelägarna välja att först upprätta ett arvskifte över de övriga tillgångar som tillhörde den avlidne för att sedan göra ett slutligt arvskifte när företaget blivit avvecklat.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll