Parternas uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

2020-11-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej, om jag flyttar in i en lägenhet som är ett kontrakt på 4 mån men chans till förlängning varje månad efter dom hära 4 månaderna, men får dock bo där 4år. får hyresvärden bara kasta ut mig efter 4,5,6 månader?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av frågan vilken typ av boende som ni hyr. Reglerna om uppsägning skiljer sig beroende på om ni hyr en bostadsrätt eller en hyresrätt i andra hand, därmed kommer jag att dela upp mitt svar i två olika delar.

Uppsägningstid för andrahandshyra av en hyresrätt

Frågan regleras i hyreslagen (12 kap jordabalken (JB)). Som framgår av frågan har ni ett tidsbestämt avtal (12 kap. 3 § andra stycket JB). Om hyrestiden är längre än tre månader gäller att uppsägning ska ske tre månader i förväg (12 kap. 4 § andra stycket p.3 JB). Det är dock möjligt att hyresvärd och hyresgäst avtalar om en annan uppsägningstid än den som gäller enligt hyreslagen, om det skulle vara till hyresgästens fördel. Det som gäller är alltså tre månaders uppsägningstid från båda parter. Din hyresvärd kan alltså säga upp ditt kontrakt till upphörande och har då en uppsägningstid om 3 månader.

Uppsägningstid för andrahandshyra av en bostadsrätt

Om det är uthyrning av en bostadsrätt gäller reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). I likhet med hyreslagen är det möjligt att avtala om annat om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats mellan er har du som hyresgäst rätt till en månads uppsägningstid, medan din hyresvärd har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Även här gäller alltså att din hyresvärd kan säga upp ditt kontrakt till upphörande med en uppsägningstid om 3 månader.

Sammanfattningsvis

Oavsett om ni hyr en hyresrätt eller bostadsrätt gäller att er hyresvärd har en uppsägningstid om minst 3 månader (längre uppsägningstid för hyresvärden kan avtalas, men inte kortare). Din hyresvärd har alltså inte rätt att säga upp dig med exempelvis en månads varsel.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (679)
2021-04-29 Uppsägning av andrahandshyresgäst?
2021-04-29 Uthyrning i andrahand utan hyresvärdens tillstånd
2021-04-29 Får vi bo kvar i lägenheten vi bor i om den inte sägs upp?
2021-04-29 Uppsägning av andrahandshyra?

Alla besvarade frågor (92054)