Parkeringsbot

Har fått kontrollavgift 800:- orsak "förbud att parkera område". Fordonet var parkerat på en av kommunen ägd parkeringsplats, i en befintlig parkeringsruta och full betalning var erlagd. Parkeringsbolaget hänvisar till att aktuell parkeringsruta var till höger om P med pilriktning till vänster, vilket stämmer. Efter kontakt med kommunen har tre olika besked givits varför rutan är där, men att det är skylten med pilen som gäller! 1. Rutan är en gammal parkeringsruta man glömt att ta bort 2, Man har markerat över den men plogningen har förstört det 3 att man har sopat nu så rutan har kommit fram?! Men att pilskylten gäller! Från april 2013 till april 2014 finns åtta utfärdade kontrollavgifter av samma orsak på samma plats, varav ett för mig nu känt fall, överklagades utan resultat för några månader sedan. Foton fanns då och finns nu som bekräftar rutan.Både parkeringsbolaget och Kommunen borde således känna till orsaken till problemet men ändå fortsatt att utdela kontrollavgifter. Jag vill hävda att parkeringsrutan är vilseledande.Den inbjuder till parkering då den ligger skild från andra parkeringsfickor vid sidorna. Det var också anledningen att jag parkerade där för att undvika parkeringsskador dvs ngn slår upp bilddörren (är rädd om bilen). Orsaken var inte fullbelagd parkering. Vid två återbesök på platsen har bilar funnits parkerade i rutan, bla en större skåpbil (mitt antagande lätt att parkera med stor bil) Har skickat ett bestridande med ungefärliga uppgifter enligt ovan. Har jag "på fötterna" för att gå vidare eller har jag helt fel i mina påstående och åsikter.

Lawline svarar

Hej,

Det låter som att du har en bra anledning att gå vidare med ditt fall, särskilt då det är flera som missförstått den här skylten. Det är således värt att försöka gå vidare med din parkeringsbot då det kan leda till att den tas bort pga. dess otydlighet. Enligt 10 § Lag om kontrollavgift vid parkering, https://lagen.nu/1984:318#P10S1 , skall det "om det med hänsyn till omständigheterna anses oskäligt att ta ut kontrollavgift, inte tas ut någon avgift."

Däremot finns det ingen skyldighet att ta bort parkeringsboten rent juridiskt, eftersom det är en pil som visar var man skall stå och du har överträtt den här regeln. Det är således en bedömning som får göras utifrån omständigheterna om det kan anses oskäligt att ta ut den här p-boten.

Vänliga hälsningar

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo