Parkeringsanmärkning vid lastning av varor

2015-02-10 i Parkeringsböter
FRÅGA
Jag har fått en parkeringsanmärkning för att jag har "parkerat" där det är förbud att stanna eller parkera fordon. Jag är medveten om att jag parkerade fel men det hela handlar om en lastning och parkeringsböterna är utfärdade då jag var inne och betalade för varorna som jag nyss hade lastat. Det ska även tilläggas att parkeringsvakten har stått vid min bil mellan kl 12:38:57 - 12:39:27. Alltså 30 sekunder!! Är det rätt av parkeringsvakten att endast vänta i 30 sekunder? Läste i något inlägg att det kan vara tillåtet att parkera där det råder förbud när det handlar om att lasta in eller ur bilen. Jag har kvittot som jag kan uppvisa som visar på att jag just vid den tidpunkten var inne för att betala för de varor som jag precis hade lastat i bilen. Går det att överklaga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med finns det inga regler för hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan en parkeringsanmärkning utfärdas. Då det heller inte finns någon viss godkänd tid som fordon får vara uppställda i strid med angivna anvisningar så finns i princip ingen skyldighet för parkeringsvakterna att vänta. Däremot avvaktar parkeringsvakter ofta några minuter av praktiska skäl, dels för att ge tid för att köpa parkeringsbiljett och dels för de fall där lastning och avlastning är tillåtet trots parkeringsförbud.

Det stämmer att det är tillåtet att stanna/parkera för lastning och avlastning trots att det råder parkeringsförbud på platsen. Därför bör en parkeringsvakt avvakta fem till tio minuter på ett parkeringsförbud för att förvissa sig om att ingen lastning pågår. Däremot gäller inte detsamma på platser med stannandeförbud. I regel väntar parkeringsvakterna inte alls innan parkeringsanmärkning utfärdas på dessa platser, detta pga att det på dessa platser, om stannande inte är helt förbjudet, som mest är tillåtet att stanna för på- och avstigning. Alltså är inte en kortare parkering för lastning eller avlastning tillåtet här.

För att bestrida en parkeringsanmärkning vänder du dig till polismyndigheten i det län där din bil stod parkerad. På polisens hemsida kan du ladda ner en blankett för bestridande av parkeringsanmärkning som du fyller i och lämnar in till polisen. Se länken nedan. Observera att det är ägaren till bilen som ska överklaga.

http://polisen.se/Service/Blanketter/Ovriga-blanketter/Vanliga-blanketter/Bestridande-av-parkeringsanmarkning/

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (403)
2020-06-30 Bestrida parkeringsböter?
2020-06-30 Parkeringsbot till följd av felskrivning vid betalning av parkering - hur går man tillväga?
2020-06-26 Har man rätt till ersättning för nedlagd tid?
2020-06-25 Var får man parkera?

Alla besvarade frågor (81641)