Parkering utan p-skiva

2015-04-13 i Parkeringsböter
FRÅGA
Jag åkte förbi en stor torg med två timmars grattis parkering med skiva.Jag stannade i parkeringen och lämnade mina barn i bilen och gick skulle hämta en grej och det tog några minuter tills jag kom tillbaka.5 min hade gått och då var Pvakten på plats och skrev 550 kr fast två personer satt i bilen.Vad har jag för rätt? han säger att han inte såg parkeringsskiva och inte barnen heller i bilen.Jag tycker att två personer är mer värda än en parkeringsskiva och jag var inte borta länge längst 5 min.Vad säger lagen får man böta när människor sitter i bilen??Jag har 3 vittne som kan bevisa att det fanns människor i bilen och var borta 5 min.Jag skulle vara mycket tacksam om Ni kunde svara på kitt mail så snabbt Ni kan Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller påföring av parkeringsavgift är 5 § lag om felparkeringsavgift tillämplig. Av denna bestämmelse framgår att parkeringsvakt eller polis har rätt att påföra parkeringsavgift när fordon stannats eller parkerats i strid med gällande föreskrifter. Annat kan inte utläsas ur bestämmelsen än att parkeringsvakt och polis har rätt att påföra en förseningsavgift även om det bara rör sig om några minuter. Om p-skiva saknas när sådan är föreskriven bör parkering vara förbjuden. Det finns inga regler för hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan en parkeringsanmärkning utfärdas. Då det heller inte finns någon viss godkänd tid som fordon får vara uppställda i strid med angivna anvisningar så finns i princip ingen skyldighet för parkeringsvakterna att vänta. Däremot avvaktar parkeringsvakter ofta några minuter av praktiska skäl, dels för att ge tid för att köpa parkeringsbiljett el dyl. och dels för de fall där lastning och avlastning är tillåtet trots parkeringsförbud.

Då det exempelvis är tillåtet att stanna/parkera för lastning och avlastning trots att det råder parkeringsförbud bör en parkeringsvakt avvakta fem till tio minuter för att förvissa sig om att ingen lastning pågår. En sådan s.k. övervakningstid är dock inget krav.

Uppställning av fordon räknas som parkering även om föraren eller passagerare fortfarande sitter i bilen. Om det däremot gällde på- eller avlastning bör det inte räknas som parkering.

Vill du bestrida parkeringsanmärkningen vänder du dig till polismyndigheten i det län där din bil stod parkerad, om det gäller en kommunalt ägd parkering. På polisens hemsida kan du ladda ner en blankett för bestridande av parkeringsanmärkning som du fyller i och lämnar in till polisen. Se länken nedan.

http://polisen.se/Service/Blanketter/Ovriga-blanketter/Vanliga-blanketter/Bestridande-av-parkeringsanmarkning/

Gäller det en parkering på privat mark är däremot lag om kontrollavgift vid olovlig parkering tillämplig. Vid bestridande av kontrollavgift ska istället kontakt tas med markägaren eller parkeringsbolaget som utfärdat boten.

Vänligen,

Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (403)
2020-06-30 Bestrida parkeringsböter?
2020-06-30 Parkeringsbot till följd av felskrivning vid betalning av parkering - hur går man tillväga?
2020-06-26 Har man rätt till ersättning för nedlagd tid?
2020-06-25 Var får man parkera?

Alla besvarade frågor (81688)