Parkerat på linjen

2019-01-30 i Parkeringsböter
FRÅGA
Har parkerad min bil I rutan, men ena hjulet hamnade på linjen och fått kontroll avgift på 600 kr. Är det korrekt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering får en kontrollavgift tas ut om ett fordon parkeras i strid mot förbud eller villkor som bestämts av markägaren. Alltså om man parkerar utanför linjer eller står felaktigt till exempel. Av 3 kap 49 § trafikförordningen framgår att ett fordons hjul inte stå utanför en uppställningsplats eller annan markering. Det är tänkt att hela bilen ska stå innanför linjerna och då kan det vara fråga om ett gränsfall om hjulet står en bra bit upp på linjen eller precis nuddar linjen.

Det är svårt att säga utan att se exakt hur eller var din bil stod parkerad. Det kan tänkas orimlig att ta ut kontrollavgift om ditt hjul endast var när linjen och inte på något sätt störde övrig trafik eller tog plats från någon annans parkeringsplats. Detta får du avgöra då du vet hur parkeringssituationen såg ut. Det är även möjligt att parkeringsvakten tog kort på parkeringen. Du får kontakta markägaren/vaktbolaget som anges på tilläggstavlan där du parkerade om du vill bestrida avgiften. Du kan nämna 10 § lagen om kontrollavgift för felparkering: med hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet så får kontrollavgift inte tas ut om det skulle framstå som uppenbart oskäligt. Det kan det tänkas vara om ditt hjul endast/knappt var när linjen, men kanske inte om du stod en bra bit upp på linjen.

Reglerna för kontrollavgift och felparkeringsavgift är inte exakt samma och du måste inte betala kontrollavgiften direkt om du anser den felaktig. Om du inte vill betala och markägaren fortfarande anser sig berättigad kan denne efter att ha påmint dig vidta åtgärder, till slut eventuellt vända sig till domstol. Du borde alltså kontakta markägaren och förklara din situation. Om du har några bevis eller ytterligare grunder för att det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften kan det vara bra att meddela denne om detta.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (337)
2019-05-11 P-bot i Danmark
2019-05-06 Parkeringsbot utfärdad i T-korsning
2019-05-05 Måste jag betala parkeringsböterna?
2019-04-30 Måste jag betala en felaktig parkeringsbot?

Alla besvarade frågor (69223)