Pappan till min dotter är hotfull- kan han ändå få rätt till umgänge?

Hej!

Jag har en fråga. Min dotters pappa drog när jag var gravid, Hon är nu 7,5, han har alltså struntat i henne i 8 år om man räknar med graviditeten. Plötsligt har han börjat höra av sig, trakasserar och hotar att han ska vända henne mot mig och att han snart kommer att träffa henne så jag är rädd att han plötsligt dyker upp på hennes skola eller liknande. Han skrev bara för drygt 3 veckor sedan att han inte vill ha "med min jävla unge" att göra så jag vet ju att han skiter i henne, han vill bara komma åt mig. Frågan är, om han tar detta till rätten i stället ihopp om umgängesrätt. Och jag strider imot detta. Hur stor är risken att han får umgängesrätt? Om jag kan bevisa sms där han åtskilliga ånger skriver hemska saker, hotar och kallar mig för både det ena och det andra. Vad har han för rättigheter. Finns det chans att jag vinner i detta och att han inte får umgängesrätt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om umgänge hittar du i Föräldrabalken (FB).

Umgänge

Utgångspunkten är alltid barnets bästa (FB 21 kap 1 §). Det ska även understrykas att det är er dotter som har rätt till umgänge med sin pappa snarare än att pappan har rätt till umgänge med dottern. Man utgår alltså inte från vad hans önskemål utan det handlar om vad som är er dotters bästa. Ni som föräldrar har ansvar att barnets behov till umgänge uppfylls i enlighet med FB 6 kap 15 §.

Första lösningen behöver inte vara att vända sig till domstol då man även kan vända sig till familjerätten i sin kommun och inleda samarbetssamtal för att komma fram till en lösning. Utifrån det du har berättat lär det inte bli aktuellt. Pappan till din dotter kan väcka talan i domstol (FB 6 kap 15a §).

Hur stor är risken att han får umgängesrätt?

Som jag skrivit ovan så är barnets bästa i fokus och man ska ta hänsyn till er dotters vilja, FB 6 kap 2a §. Det är väldigt svårt att säga hur domstolen hade resonerat i ditt fall. Det är dock oerhört viktigt att det inte föreligger fara för att barnet råkar illa ut och du beskriver även att du har flera sms där han hotar dig och skriver hemska saker. Detta kan påverka bedömningen och det är bra att du sparar sms:en han har skickat till dig. Hoten du har fått är bevis på att er dotter kan fara illa och det innebär en större chans att du vinner i tvistemålet.

Några råd

Det är svårt att ge ett rakt svar på din fråga men om du har fler ingående frågor gällande umgänge tycker jag att du ska vända dig till familjerätten i din kommun eller återkomma till oss på Lawline. Jag vill också betona att det inte är acceptabelt att pappan hotar dig och skriver hemska saker. Detta är brottsligt och ska polisanmälas. Nu vet jag inte exakt vad han har skrivit men han kan exempelvis ha gjort sig skyldig till olaga hot enligt BrB 4 kap 5 §.

Sammanfattningsvis tar domstolen hänsyn till flera omständigheter såsom barnets bästa, barnet ålder, mognad, vilja och även behov av stabilitet och kontinuitet. Oftast utgår man från att barnet mår bäst av att få träffa båda sina föräldrar men då ska det inte finnas risk för att barnet far illa. Du har bevis på att pappan kan bli hotfull och detta kan påverka domstolens bedömning.

Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga! Du får jättegärna återkomma annars.

All lycka till dig och din dotter!

Vänligen,

Ceda ImranovaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000