Pappa sålde fastighet till bror - utgör det förskott på arv?

Mamma dog för 30 år sedan och ett testamente skrevs på hennes förmögenhet. Två fastigheter ingår i detta. Vi skrev alla på ett papper där vi avstod från vår laglott och en fullmakt för att pappa skulle kunna bo kvar. Nio år efter köper min bror det här men jag och min bror blev inte tillfrågade vi fick heller ingen del av mammas arv. De har inte gjort affären på någon bank utan privat med köpekontrakt som är utskrivna från nätet. Vi har inte deltagit i den här affären alls . Pappa avled för några månader sedan och lämnade en liten summa pengar efter sig. Ska vår bror ärva honom också eller ska hans köp räknas som förskott på mammas arv. Fastigheten är idag värd någonstans mellan 2,5 och 3 miljoner. De har inte skickat med några kopior av testamentet eller bouppteckningspapper till lantmäteriet vid ansökan om lagfart och vi har inte fått se några papper förrän nu. Kan vi kräva något av vår bror eller är vi blåsta trots testamentet. Kommer skattemyndigheten vid pappas bouppteckning att påtala detta eller måste vi göra något.? Kan bouppteckningsmannen godkänna denna när det inte gått rätt till tidigare.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar situationen som sådan att din mamma skrev ett testamente där två fastigheter testamenterades bort till er barn tillsammans med att det föreskrevs att ni ska få ut en del av ert arv direkt. Ni gjorde dock ett arvsavstående till förmån för er far och möjliggjorde genom en form av fullmakt att pappan skulle kunna bo kvar. Jag kommer utgå från att er pappa ägde hälften av fastigheterna, eftersom jag också antar att lagfartsansökningarna beviljats.

Frågan saknar dock viktig information. Exempelvis hur denna påstådda fullmakt är utformad, om fastigheterna testamenterades bort i sin helhet (eller om pappan i själva verket ägde hälften som jag utgått ifrån) samt om lagfartsansökningen faktiskt beviljades eller inte.

Kommer Skatteverket vid pappas bouppteckning påtala att brodern fått köpa fastigheten?
Skatteverket kommer vid bouppteckningen efter er far att kolla på den tidigare bouppteckningen efter er mamma. Vid denna kommer de se att det finns ett testamente rörande fastigheterna. Arvsavståendet kommer också finnas med i bouppteckningen efter er mor. Det kommer även framgå ur fastighetsregistret att pappan inte längre är lagfaren ägare på fastigheten ifråga. Detta kommer Skatteverket antagligen inte reagera på, eftersom pappan är fri att göra vad han vill med sin andel av fastigheten.

Ska brodern få ärva pappan också?
Brodern får ärva pappan om köpet varit giltigt och han inte betalat underpris för fastigheten. Annars betraktas det som förskott på arv. Dvs, om han betalat underpris för fastigheten till den grad att fastighetsöverlåtelsen till större del är att betrakta som gåva, så kommer det bedömas som förskott på arv från pappan (6 kap. 1 § ärvdabalken). Beroende på hur stor gåvan är så kommer därmed en avräkning att ske från broderns arvslott, men en återbäringsskyldighet finns däremot inte (6 kap. 4 § ärvdabalken).

Detta förutsätter dock att det inte kan betraktas som en gåva som är att likställa med testamente (7 kap. 4 § ärvdabalken). Om det är så att pappan nyttjat fastigheten fram till sin död trots att han i egentlig mening gett fastigheten till er bror, så kan det bli så att man anser att avsikten med överlåtelsen varit att fördela sitt arv. I sådana fall, om gåvan inskränker på er övriga barns laglott från pappan, så kommer er bror bli återbäringsskyldig.

Kommer fastighetsköpet ses om ett förskott på mammans arv?
Nej, inte om pappan äger hälften av fastigheten och därmed endast överlåtit denna del. Snarare blir det förskott på arv efter pappan.

Är ni blåsta på fastigheten trots testamentet?
Hälften av fastigheten tillhör fortfarande alla arvingar tillsammans, eftersom den hälftenandelen testamenterades till er från er mor. Er bror kan utöver detta bli återbäringsskyldig för resterande del av fastigheten som han fått om det är så att det kommer betraktas som en gåva som bedöms som testamente. För att få detta fastställt måste man dock väcka talan i domstol.

Jag behöver dock kompletterande information, eftersom mitt svar i nuläget endast baserats på antaganden från min sida angående hur situationen faktiskt ser ut. Mejla mig på pegah.fazli@lawline.se och svara på följande:

1. Vad är det för fullmakt som möjliggjort för pappan att bo kvar?
2. Ägde er pappa 50 % av fastigheten i fråga?
3. Gick lagfartsansökan igenom?

Vänligen,

Pegah FazliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”