Påkallande av jämkning av testamente

2015-10-06 i Laglott
FRÅGA
Hej. Vi är tre syskon, de enda bröstarvingarna, vars far har avlidit. Han är omgift. I hans testamente står: "Den som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas vårt frånfälle skall kvarlåtenskapen efter oss båda tillfalla (*hennes namn) tre barn". Vi bröstarvingar har ändå rätt till vår laglott. Vad innebär detta i mer förståelig klartext?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Jag uppfattar det som att ni tre syskon är er fars särkullbarn; det vill säga att ingen av er är barn till er far i det nuvarande äktenskapet. I så fall är svaret enkelt: Ni har redan nu rätt till er laglott.

Enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalken är hälften av vad man skulle ha ärvt om inget testamente fanns ens laglott. I ert fall betyder det att vars och ens laglott är en sjättedel av vad er far har kvar efter bodelning med sin maka - barn ärver ju sina föräldrar med lika delar. Enligt 7 kap. 3 § kan en bröstarvinge för att få ut sin laglott påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta skall ske inom sex månader, och i praktiken innebär det oftast att man framställer sitt anspråk vid bouppteckningen. Jämkning innebär att ni särkullbarn skall få ut er laglott redan nu. Testamentet fortsätter att gälla för övriga delar av egendomen. Denna kommer tydligen att gå vidare till makans barn när hon har avlidit, och detta kan inte förhindras. Totalt sett skall ni dock redan nu få ut en sjättedel var av er fars egendom.

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (746)
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?
2020-06-25 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (81689)