Påkallande av jämkning av testamente

Hej. Vi är tre syskon, de enda bröstarvingarna, vars far har avlidit. Han är omgift. I hans testamente står: "Den som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas vårt frånfälle skall kvarlåtenskapen efter oss båda tillfalla (*hennes namn) tre barn".

Vi bröstarvingar har ändå rätt till vår laglott.

Vad innebär detta i mer förståelig klartext?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Jag uppfattar det som att ni tre syskon är er fars särkullbarn; det vill säga att ingen av er är barn till er far i det nuvarande äktenskapet. I så fall är svaret enkelt: Ni har redan nu rätt till er laglott.

Enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalken är hälften av vad man skulle ha ärvt om inget testamente fanns ens laglott. I ert fall betyder det att vars och ens laglott är en sjättedel av vad er far har kvar efter bodelning med sin maka - barn ärver ju sina föräldrar med lika delar. Enligt 7 kap. 3 § kan en bröstarvinge för att få ut sin laglott påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta skall ske inom sex månader, och i praktiken innebär det oftast att man framställer sitt anspråk vid bouppteckningen. Jämkning innebär att ni särkullbarn skall få ut er laglott redan nu. Testamentet fortsätter att gälla för övriga delar av egendomen. Denna kommer tydligen att gå vidare till makans barn när hon har avlidit, och detta kan inte förhindras. Totalt sett skall ni dock redan nu få ut en sjättedel var av er fars egendom.

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000