Påföljdsalternativ vid narkotikabrott

2021-10-07 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Jag har blivit åtalad för innehav av kokain på 0.76g och jag vet att det är normalgraden och egentligen som lägst straff är fängelse, men är sannolikheten stor att jag får sitta inne? Jag har inte tidigare blivit dömd för något och har senaste åren studerat.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det finns möjlighet till annan påföljd än fängelse vid narkotikabrott av normalgraden.

Vilket straff som kan bli aktuellt och hur långt ett straff kan bli regleras i narkotikastrafflagen och brottsbalken (BrB).

Varje enskilt brott har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara

Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper.

I ditt fall rör åtalet innehav av kokain vilket kan klassas som ett narkotikabrott. Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i lägst 14 dagar till högst 3 år (1 § narkotikastrafflagen)

Trots att fängelse finns i straffskalan finns möjlighet att en annan påföljd blir aktuell

I svensk rätt finns en uppfattning att fängelse generellt sett är en olämplig påföljd. Domstolen ska i sin bedömning av om fängelse är en lämplig påföljd beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som beaktas är brottets bedömda straffvärde, den tilltalades eventuella tidigare brottslighet och vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för (30 kap. 4 § BrB). Påföljder som istället kan bli aktuella om fängelse bedöms vara olämpligt är villkorlig dom eller skyddstillsyn (30 kap. 7 § eller 30 kap. 9 § BrB).

Vad innebär detta för dig
Jag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för dig om du döms för det aktuella brottet du är åtalad för. Straffet kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att straffskalan är att fängelse normalt ses som en olämplig påföljd i svensk rätt. Det faktum att du är tidigare ostraffad en omständighet som beaktas vid bedömningen av vilken påföljd som är lämplig i ditt fall. Det är det möjligt att skyddstillsyn eller villkorlig dom bedöms vara lämpligare påföljdsalternativ.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96401)