Påföljder vid avtalsbrott

2017-03-02 i Fordringar
FRÅGA
Har ett företag som säljer fryst fisk från bil. Bilen är leasad. Överlät rörelsen, ej företaget, till annan person. Han skulle så snart hans företag var registrerat ta över leasingen. Han blev ej godkänd av leasingföretaget vilket gjorde att jag fakturerade honom för utnyttjande av bil tills han kunde ta över bilen. Nu efter nästan 2 år vill han inte längre så han lämnade tillbaka bilen och jag blev tvungen att lösa ut bilen från leasingföretaget då jag inte har någon möjlighet att betala leasingavgiften då jag inte har någon större verksamhet. Jag tycker han ha brutit vårt avtal, vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det du bör göra i en sådan här situation är först och främst att vända dig till kronofogdemyndigheten. Om du menar att du har ett krav mot personen, ansöker du om betalningsföreläggande hos kronofogden, som kommer att delge motparten ditt krav. Motparten får sedan avgöra om denne väljer att bestrida eller medge skuldförhållandet. Om denne bestrider och menar att det inte finns något skuldförhållande eller att ni inte ingått något avtal, är nästa steg att du stämmer personen i tingsrätten. Om du har fog för din uppfattning om att motparten brutit mot ert avtal, och kan stödja din talan med bevisning, kan tingsrätten bifalla din talan och i dom fastslå att motparten ska betala dig. Om du vinner och har en dom kan kronofogdemyndigheten, med hjälp av domen som är en s.k exekutionstitel, verkställa denna genom att exempelvis konfiskera egendom eller bankmedel, förutsatt att motparten inte väljer att betala direkt efter att denne förlorat tvistemålet i tingsrätten. Du bör tänka på att en rättegång ibland kan vara tidskrävande och om du förlorar, kan du få betala motpartens rättegångskostnader. I många fall kan det vara klokt att inledningsvis försöka uppnå en samförståndslösning så som en förlikning, som i många fall kan spara båda parterna tid och pengar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och jag hoppas situationen ordnar sig för dig.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.

Vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (823)
2021-09-10 Annan person betalar räkningar
2021-08-31 Gemensam skuld
2021-08-30 Hur går man tillväga när en person vägrar återlämna ens saker?
2021-08-27 Dragit pengar från min lön utan lov

Alla besvarade frågor (95763)