Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri

FRÅGA
Hej, för tre veckor sedan blev jag och min kompis påkomna när vi snattade i en butik(ett värde på ca 60 kr sammanlagt), dem hade även en video från när vi hade gjort det en gång tidigare. Dem sa att dem skulle anmäla detta och att dem behövde våra föräldrars nummer. (ingen polis kom till platsen) Rädda som vi var så gav vi dem våra pappors nummer och deras förnamn samt våra förnamn. Min kompis frågade även i slutet om dem var tvungna att ringa våra föräldrar och fick vi inget riktigt svar. Nu har det gått tre veckor, dem har inte ringt föräldrar eller på något sätt gått vidare med det här? Kommer något hända överhuvud taget? Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller snatteri varför brottsbalken (BrB) är tillämplig.

Vilka brott är aktuella?

Det brott som blir aktuellt på din fråga är försök till ringa stöld. Som jag tolkar det ingrep butikspersonalen innan stölden fullbordades. Brottet gäller därför försök till stöld istället för stöld (8 kap. 12 §). Ringa stöld är namnet för snatteri. Högsta domstolen har dragit gränsen mellan stöld och ringa stöld vid 1250 kr (NJA 2019 s. 951). Allt över 1250 kr ses alltså vara stöld, och allt under 1250 kr anses vara ringa stöld. Av din fråga framgår det att värdet på varorna som ni snattade var värda 60 kr, de var alltså tal om ringa stöld. Det är dock bara stöld och grov stöld som är straffbelagt när det gäller försök till stöld. Ringa stöld är alltså inte straffbart på försöksstadiet. Förutsatt att ni blev stoppade innan ni hann stjäla varorna, ska ni inte bli straffade för ert försök till snatteri. Däremot kan butikspersonalen välja att anmäla för den stölden de har på film, eftersom stölden genomfördes (om det inte gått mer än 2 år sedan den stölden ägde rum).

Polisanmälan

Om en anmälan har gjorts till polisen kan det dröja innan ärendet tas upp och det skulle kunna förklara att ni fortfarande inte hört något. Vid en polisanmälan är det polisens uppgift att utreda brottet och polisen som kommer kontakta er. Att butikspersonalen bad om att få era föräldrar telefonnummer behöver inte betyda att någon anmälan har gjorts. Det är svårt att säga om personalen har eller komma anmäla brottet till polisen. Det är detta som är avgörande för om ni kommer lida några konsekvenser.

Vilka påföljder kan ni få?

Som jag nämnde ovan är det inte kriminaliserat i Sverige med försök till ringa stöld. Endast ringa stöld som är fullbordad är straffbelagt. Av din fråga framgår det att butikspersonalen har film på att ni gjort detta tidigare utan att bli stoppade. Jag utgår från att även den stölden var om ett belopp under 1250 kronor, alltså ringa stöld. Om personalen väljer att anmäla detta kan det få konsekvenser. Av din fråga framgår det hur gamla ni är men jag tolkar det som att ni är under 18 år. I Sverige blir man däremot straffmyndig som 15 åring (1 kap 6 § BrB). Om ni är 15 år kan ni dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader (8 kap. 2 § BrB). Beroende på er ålder kan påföljderna för stölden variera. Om det skulle gå så pass långt att ni blir straffade kommer domstolen ta hänsyn till er ålder, det faktum att brottet inte är så allvarligt och om ni tidigare har begått något brott. Med hänsyn till detta kan ni få en straffvarning (att inget straff döms ut denna gång men då kommer det förmodligen göra det om något brott begås igen, enligt 17 § Lag om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare) eller ett strafföreläggande kombinerat med böter (att ärendet inte går till domstol utan stoppas vid böter). Med tanke på er ålder och att det rör sig om ett mindre allvarligt brott kommer ni förmodligen bara att få en straffvarning eller ett strafföreläggande i det fall en polisanmälan görs, och förutsatt att polisen tar upp ärendet.

Sammanfattning

För det senaste brottet om försök till ringa stöld kan ni inte bli straffade, då ringa stöld inte är kriminaliserat på försöksstadiet. För den första stölden som personalen har på film skulle ni kunna få konsekvenser. Detta är beroende på om butiken väljer att anmäla brottet och om polisen får tillräckligt med information för att kunna gå vidare med ärendet. Med tanke på att jag inte har all information är det svårt att säga vad som kommer hända, det beror på hur butikspersonalen väljer att agera. Oavsett om stölden får konsekvenser eller inte för er, råder jag er från att snatta igen.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Haavisto
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (756)
2022-01-14 Kan min fru ta med sig bohag innan bodelning är gjord vid en skilsmässa?
2022-01-13 Råkat få med mig saker från affären utan att betala, är det stöld?
2022-01-12 Påföljd vid stöld, 15 år?
2022-01-07 Är det olagligt att ta och sälja någon annans ringar?

Alla besvarade frågor (98495)