Påföljder för stöld när man är under 18 år!

FRÅGA
Hej. Jag vill vara anonym. Idag greps jag av polisen för cykelstöld, jag blev väldigt mycket påverkad av grupptryck, jag är snart 17 år. Jag kommer att få prata med socialen. Vad kommer det bli för konsekvenser? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stöld eller ringa stöld

I Sverige blir man straffmyndig vid 15 års åldern, 1 kapitel 6 § Brottsbalken. Ringa stöld eller snatteri som det kallas har en straffskala som sträcker sig mellan böter och sex månaders fängelse 8 kapitel 2 § Brottsbalken. Men om man döms till stöld kan man få fängelsestraff upp till 2 år, 8 kapitel 1 § Brottsbalken. Gränsen mellan stöld och ringa stöld är 1 250 kronor enligt ny praxis. Det vill säga om cykeln värde var över 1 250 kronor så kommer du bli dömd för stöld.

Påföljder

För någon som har begått brottet innan denne fyllt 18 år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan föreligga vid exempel grova våldsbrott, av det du har skrivit kan jag göra den bedömningen att du inte kommer att dömas till fängelse för stölden. 30 kap 5 § brottsbalken.

När personer under 18 år begår brott är det vanligt att åklagaren beslutar om straffläggande eller åtalsunderlåtelse. Om åklagaren i ditt fall gör detta blir det ingen rättegång, men brottet kommer ändå synas i ditt belastningsregister. Vid åtalsunderlåtelse beslutar åklagaren att inte väcka åtal trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet. Detta kan åklagaren göra om brottet är lindrigt och den misstänkte ung. Har åklagaren beslutat om åtalsunderlåtelse tas brottet bort från belastningsregistret tre åt efter beslutet. Annars är brottet kvar i belastningsregistret i fem år. 17 § punkten 9 Lag om belastningsregister.

När en person under 18 år begår brott kopplas socialen in för att utreda de sociala förhållandena och ta reda på om det finns behov av stöd.

Sammanfattning.:

Jag har alldeles för lite information för att kunna göra en bedömning om vad som kommer ske i förväg och vilken straff du kommer att få. Blir det rättegång så kommer domstolen som beslutar vad straffet blir efter de omständigheter som föreligger i just ditt fall. Om du inte är straffade tidigare är det sannolikt att du döms till villkorlig dom, 30 kapitel 7 § brottsbalken. Villkorlig. Dom kan förenas med böter eller ungdomstjänst dvs oavlönat arbete.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (637)
2020-10-20 När preskriberas en stöld av hund?
2020-10-18 Vilket straff kan man få för stöld?
2020-10-15 Kan jag göra något åt att min granne matar min katt?
2020-09-30 Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?

Alla besvarade frågor (85225)