Påföljder för rökning på skolgård

FRÅGA
Hej,Är en lärare som just varit på en utbildning om cannabis, där rökning är den främsta inkörsporten till drogen som vi vill försöka motverka.På vår skola har vi rökförbud enligt §2 i tobakslagen, men elever röker ändå just utanför huvudentrén trots hänvisningar till lagen.Vilka påföljder kan de som bryter mot lagen drabbas av? I nuläget verkar lagen i princip helt tandlös då det inte tycks finnas någon konsekvens om man bryter mot denna.Om det finns påföljder, hur skall dessa verkställas rent praktiskt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Precis som du säger framgår det av 2 § p.1 i Tobakslagen (TobaksL)att rökning är förbjuden på skolgårdar. Det är skolledningen som har att tillse att bestämmelserna följs enligt 7 § TobaksL. Om någon, trots tillsägelse röker på en plats där rökning inte är tillåten, får denne avvisas från platsen.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för den centrala tillsynen av att tobakslagen följs enligt dess 19 § 2 a). Den omedelbara tillsynen för att tobakslagen följs utövas av kommunen enligt 19 a § 2 a) TobaksL.

Det har framkommit förslag om att vitesförelägga skolor som bryter mot förbudet. I dagsläget föreligger dock inga sådana möjligheter. Det du kan göra, förutom att avvisa de som röker på skolgården är att anmäla det till kommunen eller Folkhälsomyndigheten. Även om det i dagsläget inte finns några sanktioner mot överträdelser av detta slag är det bra att uppmärksamma myndigheterna eftersom myndigheternas påtryckningar kan sätta press på skolledningen.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (301)
2020-10-29 Får en rektor beslagta en elevs mobil?
2020-10-25 Återlämning av mobiltelefon vid mobilförbud på skola
2020-10-23 Är rektor skyldig att polisanmäla brott som sker på skolan?
2020-10-22 Kränkande behandling av lärare.

Alla besvarade frågor (85507)