Påföljder avseende brottet förskingring

Är misstänkt för förskingring av dagskassor, som jag dumpat i värdebox men som enligt arbetsgivaren inte nått banken. Summan är strax under 30 000 kronor. Jag nekar till brott. Men vet att jag inte följde rutinen om att alltid vara två vid bankning/insättning. Vad kan bli påföljden? Är 50 år och ostraffad. Detta hände för 1,5 år sedan. Jag jobbar inte kvar utan har nytt jobb.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt, undrar du vad påföljden är om du anses ha gjort dig skyldig till förskingring?

Förskingring och undandräkt

Om gärningen innebär vinning för dig och skada för din arbetsgivare, kan du dömas för förskingring av normalgraden till fängelse i högst två år, 10 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). Om brottet anses vara av mindre allvarlig karaktär, bland annat med hänsyn till det förskingrade värdet, kan du dömas för undandräkt till böter eller fängelse i högst sex månader, 10 kap. 2 §. Det är högst osannolikt att det kan anses vara av grov karaktär, jfr 10 kap. 3 §.

Rent straffregister

Det krävs att arbetsgivaren kan bevisa att det står utom rimligt tvivel att du har förskingrat dagskassorna. Det faktum att du är ostraffad sedan tidigare har normalt ingen betydelse, jfr 29 kap. 4 § brottsbalken.

Preskriptionstid

Att det hände 1,5 år tillbaka har inte heller någon betydelse i juridisk mening, eftersom påföljd kan utdömas upp till fem år efter den tid som händelsen hänför sig till vad gäller brottet förskingring av normalgraden och upp till två år efter vad gäller brottet undandräkt, 35 kap. 1 § första stycket brottsbalken.

Sammanfattning

Om arbetsgivaren kan visa att det står utom rimligt tvivel att du har begått brottet förskingring eller undandräkt, så kan en domstol utdöma de påföljder som jag har beskrivit ovan. Att det hände för 1,5 år och att du är ostraffad sedan tidigare, tillmäts ingen betydelse i det här fallet. Att du inte arbetar kvar hos den arbetsgivaren har inte heller någon betydelse.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.

Brottsbalken.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo