Påföljden om en blir tagen med 99 gram kokain

2017-03-09 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hejsan jag undrar vad påföljden ligger på ungefär om man blir tagen med 99gram kokain? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innehav av kokain är straffbart enligt Narkotikastrafflagen (NSL) 1 §, eftersom att kokain är narkotikaklassat. (Förordning om kontroll av narkotika Bilaga 2)
- Påföljden för normalgraden av narkotikabrott är fängelse i högst tre år.

99 gram kokain är en stor mängd vilket gör brottet allvarligare
Eftersom att det handlar om hela 99 gram kokain är brottet troligtvis att anse som allvarligare än normalgraden. Bland de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av brottets svårighetsgrad har mängden narkotika stor betydelse. Dessutom påverkar drogens farlighet och andra omständigheter, t.ex. om brottet utgjort ett led i en omfattande eller yrkesmässig verksamhet. Gällande just innehav av kokain bör gränsen för vad som bör betraktas som grovt brott ligga runt 50 gram.
- Påföljden för grovt narkotikabrott är fängelse i två till sju år. (NSL 3 §)

Numera finns även graden synnerligen grovt narkotikabrott om omständigheterna är mycket försvårande.
- Påföljden för detta brott är fängelse i sex till tio år.

Sammanfattningsvis bör påföljden om en blir tagen med 99 gram kokain alltså vara minst två års fängelse och upp till sju år, eller till och med tio år.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (549)
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?
2021-09-03 Varför får man inte ta droger när vi har demokrati i Sverige?
2021-08-31 Kan polisen konfiskera industrihampa?
2021-08-30 Är det lagligt att odla industrihampa inomhus?

Alla besvarade frågor (95852)