Påföljden för ringa narkotikabrott

2019-03-02 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej lawline, helgen som just gick blev inte riktigt som jag hoppades på. I lördags blev jag gripen misstänkt för narkotikabrott och innehav. Vilket kommer efter analysen visa sig stämma. Jag hade ca 0,5-0,7 gram, dock ej på mig utan på marken bredvid, kan det hjälpa något? Finns även risk att analysen av blodprovet visar på thc. Dock vet jag att det ej var mitt personnummer som skrevs på provet och det packet den förvarades i. Jag är helt ostraffad sen tidigare, aldrig varit föremål för utredning och har ordnat liv med bra jobb och liv i övrigt. Förstår att det är svårt att säga vad som blir utgången men tacksam för en fingervisning Med vänlig hälsning, Johan
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att analysen visar positivt på THC och att de 0,5-0,7 gram narkotikan var Cannabis.

Huruvida man kan bevisa att narkotikan på marken tillhörde dig kan jag med den informationen som framgår tyvärr inte svara på. Men jag kan i mitt svar utgå från det värsta tänkbara scenariot, dvs dels att analysen visar på positivt THC samt att 0.7 gram cannabis tillhörde dig.

Narkotikabrott regleras i Narkotikastrafflagen. Enligt 1 § kan den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika dömas för narkotikabrott. Med hänsyn till omständigheterna kan brottet enligt 2 § komma att rubriceras som ringa narkotikabrott. Gränsdragningen, enligt praxis, för ringa narkotikabrott för Cannabis går vid ungefär 50 gram, varvid 0,7 gram är långt under denna gräns, detta med förutsättningen att innehavet endast är för eget bruk.

Straffskalan för narkotikabrott regleras i Brottsbalken där straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader.

Du har därmed begått två separata brott, dels för innehav samt eget bruk av narkotika, men kan endast dömas för innehav av narkotika. Högsta domstolen har i en vägledande dom, NJA 2017 s.415, slagit fast att den som använt en del av den narkotika som personen ertappats med ska inte kunna dömas för både innehav och eget bruk, varför den tilltalade ska dömas endast för innehavet.

Men hänsyn till omständigheterna blir utgången i ditt, samt liknande fall oftast inte högre än dagsböter då det är att anse som ringa narkotikabrott.

Dagsbotens storlek bestäms enligt Brottsbalken 25 kapitel 2 § med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet samt ekonomiska förhållanden i övrigt.

Jag hoppas det att det här var till hjälp. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Suhad Fadhel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (330)
2019-07-14 Är det lagligt att röka industrihampa?
2019-07-14 Bruka narkotika i Spanien
2019-07-12 Är det olagligt att förtära alkohol som minderårig?
2019-07-12 Vad blir straffet för ringa narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (71118)