Påföljd vid stöld/ringa stöld

Hej, jag har tagit kläder värt 1000kr. Larm klippt med vertyg. Vad kan straffet bli? fängelse? Böte hoppas jag...:)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att kunna besvara din fråga kommer jag nedan att hänvisa till Brottsbalken (BrB) och dess regler vid stöld och straffmätningen vid stöld. Lagen hittar du https://lagen.nu/1962:700

Att stjäla kläder är stöld (8 kap. 1 § BrB). En stöld kan bedömas både som ringa stöld, stöld av normalgraden och grov stöld. Denna bedömning gör rätten utifrån stöldgodsets värde och tillvägagångssättet som stölden utfördes på. Högsta domstolen har slagit fast i ny praxis att värdegränsen för att en stöld ska anses vara av normalgraden är 1 250 kr. Sett till stöldgodsets värde bör alltså rätten komma fram till att stölden av jackan endast är att betrakta som ringa, då jackans värde endast uppgick till 1 000 kr. Domstolen kan dock ta i beaktande att du klippte av larmet med verktyg. Det kan anses vara försvårande om stölden är planerad och gärningspersonen har tagit med sig verktyg för att kunna genomföra stölden. Hur rätten kommer att bedöma i ditt fall kan jag inte uttala mig om, då jag inte har tillräckligt med detaljer för att kunna göra en korrekt bedömning.

Varför är det av betydelse om stölden klassas som ringa eller av normalgraden? Jo, om det är en stöld av normalgraden finns ett straffskala upp till två år (8 kap. 1 § BrB). Om stölden däremot bedöms som ringa är straffskalan böter eller fängelse i högst 6 månader (8 kap. 2 § BrB). Även fast det i bestämmelserna finns med fängelse i straffskalan finns en prestation mot fängelse (30 kap. 4 § BrB). Detta betyder alltså att rätten i sista hand ska döma ut ett fängelsestraff.

Vad rätten tar i sin bedömning vid bestämning av påföljd är förmildrande och försvårande omständigheter, tidigare brottslighet, gärningspersonen personliga omständigheter till följd av brottet och ålder (29 kap. 2-7 §§ BrB). Rätten måste således göra en bedömning i det enskilda fallet beroende på omständigheterna kring just det aktuella brottet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo