Påföljd vid stöld/ringa stöld

FRÅGA
Hej, jag har tagit kläder värt 1000kr. Larm klippt med vertyg. Vad kan straffet bli? fängelse? Böte hoppas jag...:)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att kunna besvara din fråga kommer jag nedan att hänvisa till Brottsbalken (BrB) och dess regler vid stöld och straffmätningen vid stöld. Lagen hittar du här

Att stjäla kläder är stöld (8 kap. 1 § BrB). En stöld kan bedömas både som ringa stöld, stöld av normalgraden och grov stöld. Denna bedömning gör rätten utifrån stöldgodsets värde och tillvägagångssättet som stölden utfördes på. Högsta domstolen har slagit fast i ny praxis att värdegränsen för att en stöld ska anses vara av normalgraden är 1 250 kr. Sett till stöldgodsets värde bör alltså rätten komma fram till att stölden av jackan endast är att betrakta som ringa, då jackans värde endast uppgick till 1 000 kr. Domstolen kan dock ta i beaktande att du klippte av larmet med verktyg. Det kan anses vara försvårande om stölden är planerad och gärningspersonen har tagit med sig verktyg för att kunna genomföra stölden. Hur rätten kommer att bedöma i ditt fall kan jag inte uttala mig om, då jag inte har tillräckligt med detaljer för att kunna göra en korrekt bedömning.

Varför är det av betydelse om stölden klassas som ringa eller av normalgraden? Jo, om det är en stöld av normalgraden finns ett straffskala upp till två år (8 kap. 1 § BrB). Om stölden däremot bedöms som ringa är straffskalan böter eller fängelse i högst 6 månader (8 kap. 2 § BrB). Även fast det i bestämmelserna finns med fängelse i straffskalan finns en prestation mot fängelse (30 kap. 4 § BrB). Detta betyder alltså att rätten i sista hand ska döma ut ett fängelsestraff.

Vad rätten tar i sin bedömning vid bestämning av påföljd är förmildrande och försvårande omständigheter, tidigare brottslighet, gärningspersonen personliga omständigheter till följd av brottet och ålder (29 kap. 2-7 §§ BrB). Rätten måste således göra en bedömning i det enskilda fallet beroende på omständigheterna kring just det aktuella brottet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (618)
2020-08-10 Är det olagligt att handla med någon annans kreditkort utan dennes samtycke?
2020-07-30 Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?
2020-07-30 Kan man fällas för ringa stöld trots nekande och brist på bevis?
2020-07-28 Utlöser byte av lås något straffansvar?

Alla besvarade frågor (82781)