Påföljd vid snatteri/stöld och gallringsregler

FRÅGA
Jag stall 6 dockor, för att jag på insidan inte mår bra. Jag hade inte råd för dem men dem gör mig glad, iallafall för en stund. Jag har vissa mentala sjukdomar. Vad får jag för straff? Jag är 19. Kommer det här att för följa mig i resten av mitt liv?
SVAR

Hej,

enligt beskrivningen ovan verkar det som att brottet stöld har begåtts (möjligtvis snatteri beroende av omständigheterna).

Straffskalan för stöld är fängelse i högst två år och för snatteri kan man dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB)

Om man är under 21 år så kan man dock få ett reducerat straff, detta kallas ungdomsrabatt. 29 kap. 7 § BrB
Som 19-åring brukar man få 1/3 av straffet avdraget.

Vad som är viktigt veta är att fängelse kan omvandlas till villkorlig dom eller skyddstillsyn. Chansen för detta är hög om brottet inte anses så allvarligt.

Om man har begått brottet under påverkan av en allvarligt psykiskt störning ska man i första hand döma till en annan påföljd än fängelse. 30 kap. 6 § BrB

Om du döms för stöld till villkorlig dom eller skyddstillsyn så gallras (tas bort) dina uppgifter i belastningsregistret 10 år efter dom. Om du döms för snatteri till böter så gallras uppgifterna efter 5 år efter dom.

Zinar Budak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (649)
2020-11-27 Jag är åtalad för stöld. Vad kommer att hända nu?
2020-11-26 Polisanmäld för snatteri
2020-11-23 Kan stöld vid flera olika tidpunkter klassas som ett fall av stöld?
2020-11-04 Får jag ta tillbaka stulen egendom i annans hem?

Alla besvarade frågor (86538)