Påföljd vid snatteri

FRÅGA
Hejsan jag blev tagen för ringa stöld av värde 190kr och är nu jätte orolig av vad gör straff jag kommer få. Jag är en första gångs förbrytare men är ändå jätte orolig över att få fängelse. Är det något som jag behöver oroa mig för?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av straffrättslig karaktär och regleras i brottsbalken (BrB).

Påföljden för ringa stöld

Den som olovligen tar något som tillhör någon annan döms för stöld och påföljden är högst två års fängelse (8 kap. 1 § BrB). Om brottet är ringa med hänsyn till det stulnas värde och omständigheterna i övrigt döms man istället för ringa stöld, även kallat snatteri (8 kap. 2 § BrB). Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Huvudregeln är att om det stulnas värde understiger 1000 kr räknas det som snatteri (NJA 2009 s. 586).

Saker som spelar in när man bestämmer påföljden

Om du tidigare blivit dömd för brott ska detta beaktas när man bestämmer påföljden (29 kap. 4 § BrB). Andra saker som kan spela in är om man exempelvis visat särskild hänsynslöshet m.m. (29 kap. 2 § BrB). Har man inte tidigare blivit dömd för brott är det mest sannolikt att man får böter som påföljd. Detta är en påföljd som bestäms utifrån hur stor inkomst man har, om man tjänar mer får man alltså betala mer.

Hoppas detta var till hjälp för dig! Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (545)
2019-12-10 Påföljd för ringa stöld
2019-12-08 Konsekvenser av snatteri för 16-åring
2019-12-06 Får jag flytta saker min bror lämnat kvar?
2019-11-30 Ungefärligt straff för grovt rån m.m.

Alla besvarade frågor (75519)