Påföljd vid snatteri

Jag greps igår av väktare utanför min lokala matvarubutik med obetalda varor värda 199kr. Jag är 22 år gammal, studerar och har inkomst från CSN på 10 000kr i månaden.

En polisanmälan gjordes, samt att jag förhördes av poliser på plats. Jag erkände allt. Vad är mest troligt att följden blir? Böter är jag med på att det lär komma, men hur stor är chansen för större påföljder? De pratade om bland annat domstol och grejer, vilket gör mig sjukt nervös.

Tack snälla på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av straffrättslig karaktär och det regleras främst i brottsbalken (BrB).

Stöld

För stöld döms den som olovligt tar något som tillhör annan med uppsåt (avsiktligen). Påföljden är fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB).

Ringa stöld

Är brottet som ovan beskrivits av ringa karaktär med tanke på bl.a. värdet på sakerna man tagit döms man istället för ringa stöld (även kallat snatteri) till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Högsta domstolen har klargjort att gränsen mellan snatteri och stöld vanligtvis går vid 1000 kr (NJA 2009 s. 586). Det är inte endast värdet man tar hänsyn till vid bedömningen, men det är till övervägande del det som blir avgörande för om det ska ses som snatteri eller stöld.

Påföljden

När påföljden bestäms för snatteri brukar den oftast bestämmas till böter. Saker som talar för en strängare påföljd är bl.a. om man begått liknande brott tidigare (29 kap. 4 § BrB). Oftast är det dagsböter som blir påföljden, denna baseras på inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och de ekonomiska förhållandena i övrigt. Man kan få dagsböter i lägst 30 dagar och högst 150 dagar (25 kap. 2 § BrB). Varje dagsbot är mellan 50 kronor och 1000 kronor, men om det finns särskilda skäl får beloppet jämkas. Som lägst blir bötesbeloppet 750 kr (25 kap. 3 § BrB).

Sammanfattningsvis

Troligen har du gjort dig skyldig till snatteri eftersom det är ett mindre belopp det rör sig om. Påföljden kommer troligtvis att bli böter, men finns det försvårande omständigheter såsom tidigare brottslighet m.m. kan påföljden bli högst sex månaders fängelse. Oftast när det rör sig om snatteri bestäms påföljden dock till böter.

Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar kan du ta kontakt med vår juristbyrå för ytterligare frågor. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn LindelöfRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo