Påföljd vid snatteri

FRÅGA
Hej! Det var så att jag köpte grejer från butiken och kastade kvitto och kom tillbaka efter halv timme och köpte igen men vakten har stoppat mig och hittade sakerna som jag köpte tidigare i väskan men jag hade ingen kvitto då blev jag polisanmäld ... vilka straff får jag pgv snatteri och beror på vad bli det fängelse eller böter ? Om jag nekar men jag har inga lämpligt bevis skulle det påverka mig negativt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Stöld och snatteri generellt
Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det döms för stöld enligt 8 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Vid butiksstölder brukar man dra gränsen när man passerar kassalinjen utan att betala så har man begått en stöld.

Straffskalan för stöld: fängelse som lägst 14 dagar och i högst två år.

Om en stöld anses som ringa med hänsyn till sakens värde och övriga omständigheter döms man får snatteri enligt 8 kap. 2 § BrB. Värdegränsen för butiksstölder dras som huvudregel vid 1000 kr (se NJA 2009 s. 586). Dock tas inte endast hänsyn till värdet utan även andra omständigheter spelar roll vid avgörande om det handlar om stöld eller snatteri. Det handlar om att domstolen ska styrka att du begått ett snatteribrott. Om du passerar kassalinjen med saker i din väska, utan kvitto och inte kan påvisa några andra bevis för att du har köpt sakerna bör beviskravet vara uppfyllt.

Straffskalan för snatteri: böter till fängelse i högst sex månader.

Påföljdsbestämning
Normalpåföljden vid snatteri är böter och det är endast i undantagsfall som man blir dömd till fängelse för snatteri. Omständigheter som kan spela roll är exempelvis om man har blivit dömd för liknande brott tidigare.

Vid påföljdsbestämningen tar domstolen hänsyn till de förmildrande och försvårande omständigheter som framkommer av 29 kap. BrB.

Om det skulle utgå fängelsestraff finns möjligheten att döma till villkorlig dom enligt 27 kap. BrB. eller till skyddstillsyn enligt 28 kap. BrB.

Strafföreläggande
Åklagaren kan vid brott där påföljden är begränsad till böter ålägga den misstänkte ett strafföreläggande. Exempel på sådana brott är just snatteri.

Strafföreläggande innebär att den misstänkte erkänner brottet och åtalet behöver därför inte prövas i rättegång. Påföljden blir böter eller villkorlig dom men blir ofta gånger billigare för den misstänkte än om det hade blivit en rättegång.

Om det är första gången du står åtalad för snatteri är det ytterst troligt att det är denna variant som kommer väljas just i ditt fall. I vilket fall, om det endast handlar om ett snatteri är det itne så troligt att du kommer påföras ett fängelsestraff.

Hoppas du fick svar på din fråga
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (719)
2021-08-01 Egenmäktigt förfarande och handräckning
2021-07-28 Vad är skillnaden på stöld och bedrägeri?
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (94634)