Påföljd vid sexuellt ofredande i form av skickande av dick pics

FRÅGA
"Straffskalan för sexuellt ofredande går från böter till två års fängelse. Om brottet anses vara ovanligt grovt eller om det sker i väldigt stor omfattning, kan snoppbilderna leda till fängelse. "citerat Nina Rung-KrimionlogVad är skillnaden på dagsböter och fängelse när det kommer till Dick pics? Jag har skickat penisbiler på min penis, inget "ovanligt grovt" som hon nämner. kan det det leda till fängelse trots att jag inte har något på mitt brottsregister, plus att det inte skett i någon större utsträckning?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

När man bestämmer vilka påföljd som ska utdömas beaktar man gärningens straffvärde. Detta görs bl.a. genom att utreda brottets allvarlighet, kränkning och gärningsmannens skuld. Man tar också hänsyn till de avsikter och motiv som gärningsmannen haft (29 kap. 1 § brottsbalk).

Överlag vet jag för lite om omständigheterna för att göra en riktigt bra bedömning (därtill är dick pics ett nytt "fenomen" och det finns inte mycket vägledning i praxis" men jag kan försöka ge några exempel på vad som talar för och emot en strängare påföljd (alltså fängelse). Om du skickat dick pics till en person i syfte att kränka denne, skickat många dick pics, fortsatt att skicka dick pics trots att det tydligt framgått att detta var oönskat så talar detta för en strängare påföljd. Om det däremot var fråga om en enda dick pic som du skickade i tron om att det var önskat (vilket fortfarande kan göra gärningen brottslig) så talar det däremot för böter.

Därtill tillkommer i brottsbalken en uppräkning av omständigheter som bör påverka straffvärdet i lindrande eller skärpande riktning (29 kap. 2 § och 3 § brottsbalk). Exempel på försvårande omständigheter är om du utnyttjat en förtroendeställning (t. ex arbetsgivare - arbetstagare) eller skickat dick pics till en yngre person. Exempel på lindrande omständigheter är om gärningen begåtts pga bristande kognitiv utveckling.

Sammanfattningsvis vet jag för lite om situationen för att ge dig ett precist svar. Det är dock ovanligt att domstolen dömer för fängelse vad avser sexuellt ofredande.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (218)
2019-03-13 Köp av nakenbilder via sociala medier
2019-03-13 Köpa sex eller nakenbilder över snapchat
2019-03-10 Kan jag bli skyldig att betala pengar för att ha sett på porr?
2019-02-24 Barnpornografi m.m.

Alla besvarade frågor (66955)