Påföljd vid sexuellt ofredande

FRÅGA
Hej! Vad brukar krävas för att få fängelse/ villkorlig dom/ skyddstillsyn för sexuellt ofredande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor om brott och påföljder regleras i brottsbalken (Brb).

Påföljd:

Sexuellt ofredande regelras i 6 kap 10 § BrB. Straffet/påföljden är böter eller fängelse i högst två år.

Enligt 27 kap 1 § BrB får rätten döma till villkorlig dom om brottet inte är tillräckligt allvarligt för att ge fängelse men att påföljden ändå inte kan stanna vid böter och om domstolen bedömer att man inte kommer att begå nya brott.

I stället för att dömas till fängelse kan man dömas till skyddstillsyn om det är lämpligt, 28 kap 1 § BrB. Då löper en prövotid på tre år. Under prövotiden ska den dömde sköta sig och försörja sig efter förmåga. Skyddstillsyn kan kombineras med andra straff, till exempel fängelse.

Straffskalan för sexuellt ofredande är alltså böter som lägsta straff, två års fängelse som högsta straff och inom denna skala kan även villkorlig dom eller skyddstillsyn även utdömas.

Bestämning av påföljd i allmänhet:

Fängelse räknas som en hårdare påföljd än böter, villkorlig dom och skyddstillsyn enligt 30 kap 1 § BrB. Faktorer som domstolen tar hänsyn till vid valet av påföljd är brottets straffvärde (hur allvarligt ett brott är i relation till andra brott. Straffvärdet sätts inom straffskalan för brottet), försvårande och förmildrande omständigheter enligt 29 kap 2 och 3 §§ BrB, brottets art, om brottets begick under psykisk störning och vilken risk det finns för återfall till brott.

Bestämning av påföljd vid sexuellt ofredande:

Vad som krävs för de olika möjliga påföljderna för sexuellt ofredande är svårt att svara på då det varierar från fall till fall. Lagstiftaren har inte uttalat sig om påföljdsvalet vid brottet sexuellt ofredande.

Jag har länkat och kort kommenterat några rättsfall som handlar just om påföljdsbestämningen vid sexuellt ofredande så att du kan få se konkreta exempel på vilken påföljd domstolen dömt ut vid olika fall av sexuellt ofredande.

RH 2007:11: 79-årig man som delvis dömts för sexuellt ofredande gentemot sina barnbarn. Här beaktade domstolen gärningsmannens ålder men menade ändå att med beaktande av brottets art, sexualbrott mot barn, skulle fängelse utdömas.
RH 2013:47: Straffmätning och påföljdsval vid återfall i sexuellt ofredande (blottning). Den tilltalade dömdes till böter.
NJA 2015 s. 1024: En 18-åring har dömts för bl.a. sexuellt ofredande. Om påföljden hade bestämts till fängelse skulle straffet ha blivit ett år. Straffvärdet och brottslighetens art gjorde att påföljden blev skyddstillsyn förenat med fängelse i tre månader.
RH 2019:22: Påföljden för sexuellt ofredande med ett straffvärde om två månaders fängelse har bestämts till villkorlig dom. Detta med hänsyn till låg återfallsrisk för gärningsmannen och att straffvärdet var ett förhållandevis kort fängelsestraff.

-

Dessvärre kan jag inte svara mer exakt än så på din fråga. Hoppas mitt svar hjälpte dig!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (347)
2021-01-12 Vad omfattar "ersättning" vid sexköp?
2021-01-10 Är det olagligt att skicka nakenbilder på sig själv?
2021-01-05 Är det tillåtet att ha sex med 16–17 åringar och vilka definieras som barn i bestämmelsen om barnpornografibrott?
2021-01-01 Sexualbrott och psykisk sjukdom

Alla besvarade frågor (88149)