Påföljd vid ringa stöld

FRÅGA
Hej, jag har fångats idag i en matbutik för stöld, jag stal kläder för mig och mitt barn värderade 360 kr. när polisen kom erkände jag att jag tog kläderna och lade dem i ryggsäcken, det här är min första gång och min sista gång som jag också berättade för dem. Polismannen berättade att en utredning kommer att hållas, de kommer att skicka ett brev hem med böter för att betala och han sa att det kommer att bero på min inkomst, jag förklarade att skälet bakom vad jag gjorde är att jag har en mycket lag inkomst som inte räcker för att betala piller och köpa kläder. Jag är mamma till ett litet barn, jag är så orolig för vad som kan hända när jag läste online att straff kan leda till 14 dagar till 6 månaders fängelse. Jag kan inte tro vad polisen sa eftersom det bara var muntligt, snälla berätta vad som kan hända ?? tack så mycket.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att gå igenom det aktuella brottet och sen den påföljd som kan bli aktuell för dig. Lagen som gäller i det här fallet är brottsbalken (BrB).

Ringa stöld

Eftersom det du stal var värderat till 360 kr bör gärningen bedömas som ringa stöld (tidigare kallat snatteri), som är den lindrigare formen av stöld (8 kap. 2 § BrB). Generellt gäller nämligen att när värdet på den stulna saken understiger 1000 kr så rör det sig om ringa stöld och inte stöld. När man gör den här bedömningen kan dock andra faktorer också ha en inverkan på hur allvarligt brottet är, men av det du skriver verkar det som att det rör sig om en ringa stöld.

Påföljd

Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader, men ett fängelsestraff kan definitivt uteslutas i ditt fall (8 kap. 2 § BrB). Den påföljd som kommer bli aktuell är förmodligen dagsböter.

Dagsböter bestäms till ett antal mellan 30 och 150 dagar (25 kap. 2 § BrB). Antalet bestäms av domstolen efter en straffmätning där man bestämmer vilket straffvärde din gärning har. Här tittar man både på hur brottet gick till och dina personliga förhållanden. Varje dagsbot fastställs till ett belopp mellan 50 och 1000 kr och vid den bedömningen tas hänsyn till dina ekonomiska förhållanden. Om det finns särskilda skäl så får dagsbotens belopp jämkas, dvs. sättas ned. Det minsta totala bötesbeloppet som kan bli aktuellt är dock 750 kr.

Strafföreläggande istället för domstolsprocess

Eftersom du har erkänt brottet är det möjligt att du får ett strafföreläggande hemskickat till dig, precis som polisen sa. Det innebär att du, istället för att genomgå en domstolsprocess, bara behöver betala den bötessumma som föreskrivs i blanketten. Ett strafföreläggande blir möjligt när åklagaren tycker att det finns tillräcklig bevisning för att brottet kan styrkas, att den misstänkte har erkänt brottet och det står klart vilket straff som är aktuellt.

Sammanfattning

Brottet du har begått är med stor sannolikhet ringa stöld vilket ger dagsböter som påföljd. Hur stort belopp det kommer röra sig om är individuellt och baserat på dina ekonomiska förhållanden. Eftersom du beskriver att du har en låg inkomst samt ett barn att försörja är det möjligt att du kommer att få ett relativt lågt belopp. Det lägsta totala belopp du kommer behöva betala är dock 750 kr.

Det är möjligt att du slipper rättegång i domstol och istället får ett strafföreläggande. Det enda du behöver göra då är att betala summan som föreskrivs.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Karolina Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (649)
2020-11-27 Jag är åtalad för stöld. Vad kommer att hända nu?
2020-11-26 Polisanmäld för snatteri
2020-11-23 Kan stöld vid flera olika tidpunkter klassas som ett fall av stöld?
2020-11-04 Får jag ta tillbaka stulen egendom i annans hem?

Alla besvarade frågor (86527)