Påföljd vid ringa stöld

FRÅGA
Hej, jag är en 15 årig kille som nyligen blivit tagen för snatteri, och låt säga att jag är ganska orolig. Det jag snattade var av värde ca 30kr, och jag har blivit tagen för snatteri förut men då blev inte polisen inblandad och jag var yngre. När jag blev tagen så var jag fortfarande i affären, och jag lämnade alldrig affären med något, kanske det betyder något? Jag skulle vilja veta vad för straff jag kan få osv. Tack så mycket
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet snatteri benämns nu ringa stöld.

En åklagare har möjlighet till s.k. åtalsunderlåtelse. Det innebär att personen har begått ett brott men att brottet är lindrigt och att det då varken blir åtal, rättegång eller påföljd, 20 kap. 7 § rättegångsbalken. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast genom att den misstänkta personen har erkänt. Personen hamnar dock i belastningsregistret.

Om åklagaren väljer att åtala dig så att ärendet går till tingsrätt är påföljderna nedan aktuella, om det finns tillräcklig bevisning mot dig.

Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader, 8 kap. 2 § brottsbalken. Dock är fängelse för ringa stöld inte aktuellt för någon som är 15 år och den vanligaste påföljden är böter.

Hur många dagsböter som döms ut beräknas efter hur grovt brottet är och man tar extra hänsyn till om personen är ung, 29 kap 7 § brottsbalken. Det minsta antalet dagsböter är 30 st och det högsta 150 st. Varje dagsbot bestäms till ett visst belopp. Detta belopp utgår från personens ekonomiska förhållanden, så en person som är 15 år får sannolikt ett lågt belopp. Det lägsta sammanlagda bötesbeloppet är 750 kr, 25 kap. 2 § brottsbalken.

En mildare form av böter är penningböter och den påföljden används om dagsböter kan ses som för strängt, 25 kap. 1 och 3 § brottsbalken. Då bestäms bötesbeloppet till en fast summa som är lägst 200 kr.

Om man döms för ett brott hamnar man även i polisens belastningsregister. Det kan påverka möjligheterna att få vissa arbeten eller körkort i framtiden. Efter en viss tid försvinner anteckningen från registeret.

Sammanfattningsvis är min bedömning att detta kommer att leda till någon form av böter eller alternativt åtalsunderlåtelse. Denna bedömning beror på de närmare omständigheterna i ditt fall. I sådant fall kommer det även registreras i belastningsregistret.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (726)
2021-09-16 Hur kräver man tillbaka en stulen cykel och vem äger den?
2021-09-16 Vad är straffet för snatteri och kan socialen kontaktas?
2021-09-15 Straff för ringa stöld
2021-09-12 Vad kan straffet bli vid försök till stöld?

Alla besvarade frågor (95697)