Påföljd vid ringa narkotikabrott under villkorlig dom

Hej! Jag blev dömd för narkotikainnehav och fick en villkorlig dom och har efter detta blivit tagen med ringa narkotikainnehav (ca 0,3gram cannabis) har erkänt att det tillhör mig. Vad tror du blir min påföljd? Jag är nyanställd också.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Narkotikabrott av ringa grad har en straffskala på böter till fängelse i högst sex månader, enligt 2 § narkotikastrafflagen. Domstolen kan även välja att omvandla straffet till exempelvis böter.

Gällande vilken påföljd som blir relevant ser man främst till narkotikans art och mängd för att klassificera brottet. Det är flera faktorer som spelar in i bedömningen, t.ex. renhetsgrad, om det är för eget bruk eller överlåtelse, ålder på de inblandade. Här gör domstolen en enskild bedömning av omständigheterna i just ditt fall.

Vad tas i beaktning vid straffmätning?

Vid bestämmande av straff, så kallad straffmätning, tas i beaktning hur allvarligt brottet är, gärningsmannens avsikt, eventuella förmildrande eller försvårande omständigheter, dessa framgår av brottsbalken 29 kap 2-3 §§ (här). Utan ytterligare information är det svårt att göra en närmare bedömning av vilket straff du kommer att få.

Att begå brott under villkorlig dom

Om du begår nya brott under prövotiden brukar tingsrätten upphäva den villkorliga domen i det nya målet och ersätta den med en annan och gemensam påföljd för all brottslighet.

Det som är troligt i ditt fall är alltså att tingsrätten upphäver den nuvarande villkorliga domen och bestämmer en annan, gemensam påföljd för samtliga brott. Det är möjligt att tro att det blir böter i kombination med villkorlig dom igen, men eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än så på vilken påföljd som kan förväntas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo