Påföljd vid ringa narkotikabrott

2019-04-30 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, jag hade rökt lite hasch i lördags (nu var det natten till onsdag, och jag bara gick helt normalt hem, hade inte rökt nånting sen lördagen. Polisen stoppade mig och sa att jag såg påverkad ut (blek torra läppar) men jag ser alltid ut så. Men frågan är i alla fall, hur mycket böter kan det bli? Jag hade ingenting på mig det visade bara positivt när de tog in mig. Kan de lägga ner hela grejen i och med att det var en sån liten grej? Räknas inte detta egentligen som maktmissbruk?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Brottet är narkotikabrott

Det brott som du gjort dig skyldig till är narkotikabrott, vilket framgår av 1 § punkt 6 narkotikastrafflagen. Där stadgas att den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Eftersom det i ditt fall inte rör sig om någon tyngre substans och den användning du gjort dig skyldig till endast var eget brukande, skulle jag tro att det rör sig om ett ringa narkotikabrott. Då är istället påföljden böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 2 § narkotikastrafflagen.

Vad blir påföljden?

Straffskalan för ringa narkotikabrott är som sagt böter eller fängelse i högst sex månader. Av gällande praxis framgår att den troligaste påföljden för det aktuella brottet är böter. Regler kring böter finns i Brottsbalken, och huvudregeln är att böter döms ut i form av dagsböter enligt 25 kap 1 § Brottsbalken.

Antalet dagsböter

Utifrån vilka försvårande och förmildrande omständigheter som finns bestäms antaletdagsböter. Dessa kan variera mellan 30 och 150 st. Förmildrande eller försvårande omständigheter kan exempelvis vara din ålder (om du är ung kan det nämligen leda till en mindre sträng och ingripande påföljd) och risken för återfall i narkotikabrott.

Storleken på dagsböter

Dagsbotens storlek bestäms enligt 25 kap 2 § Brottsbalken. Där framgår att man vid fastställande av botens storlek ska ta hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet (om du till exempel har barn) och ekonomiska förhållanden i övrigt. Eftersom jag inte vet någonting om dina ekonomiska förhållanden kan jag tyvärr inte uttala mig om vad storleken på boten skulle kunna bli i ditt fall.

Kan det hela läggas ned?

Att det rör sig om ett mindre brott och dessutom i ringa variant kommer inte vara grund för att lägga ned utredningen. Så länge det finns bevisning (i ditt fall i form av provtagning) kommer det antagligen inte att läggas ned.

Rör det sig om maktmissbruk?

Gällande din fråga om det hela rör sig om maktmissbruk är mitt svar, utifrån det du beskriver, nej. Att ingripa vid brott är inte maktmissbruk, utan tvärtom polisens uppgift. Skulle polisen däremot ha agerat felaktigt på något sätt (t ex använt våld i en situation där det inte behövts) kan det röra sig om tjänstefel.

Sammanfattningsvis

Utifrån det du beskriver så skulle jag tro att ditt brott kommer rubriceras som ringa narkotikabrott och påföljden ligger då mellan böter och sex månaders fängelse. Finns det inga försvårande omständigheter brukar straffet i slutändan bli böter i form av dagsböter.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (419)
2020-05-31 Påverkar ringa narkotika möjligheten till körkort? Vad är straffet ?
2020-05-29 Vad ett narkotikabrott kan innebära för en persons arbetssituation
2020-05-27 Är det straffbart att bruka cannabis och vad kan påföljden bli?
2020-05-25 Är cannabisknoppar lagliga?

Alla besvarade frågor (80676)