Påföljd vid ringa narkotikabrott

Hej!

Blev tagen efter jag hade dragit kokain,ö och fick lämna pissprov som kommer visa positivt. Jag hade ingenting på mig eller något annat olaligt. Är 19 år och inte haft nånting med polisen och göra innan förutom en LOB. Erkände direkt innan pissprovet att jag hade tagit. Undrade vad straffet kan bli?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet

Intag/brukande av kokain utgör ett narkotikabrott. Bestämmelsen hittas i 1 § Narkotikastrafflagen (NSL). Är brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa så döms man istället för ringa narkotikabrott enligt 2 § NSL.

Eftersom du endast lämnade ett positivt urinprov och inte hade något innehav, bör brottet med största sannolikhet att anse som ringa narkotikabrott. Gränsen för ringa narkotikabrott är enligt praxis högst 0,6 gram av kokain (vid innehav), men även något större mängder har ansetts vara ringa narkotikabrott, se NJA 2008 s. 653.

Påföljden

Påföljden för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader. Var på skalan som straffet hamnar styrs av straffvärdet. Straffvärdet för narkotikabrott beror bland annat på narkotikans "farlighetsgrad", mängden narkotika och övriga omständigheter. Även om kokain har en hög "farlighetsgrad" så talar din unga ålder, den ringa mängden narkotika (endast brukande) och att du tidigare är ostraffad för att du endast bestraffas med böter. Huvudregeln när den tilltalade endast testat positivt för kokain i kroppen är att straffet är böter.

Böter för narkotikabrott är så kallade dagsböter, se 25 kap. 2 § brottsbalken. Det minsta antalet dagsböter som kan dömas ut är 30 st och det högsta antalet är 150 st, vilket också styrs av straffvärdet. Dagsbotens storlek styrs av den tilltalades inkomst och ekonomiska förhållanden och kan hamna mellan minst 50 kr och högst 1000 kr.

Svar

Det är svårt att ge ett konkret svar på antalet dagsböter samt storleken på dagsböterna i ditt fall, men nu har du i alla fall en ram för vad du kan förvänta dig för straff.

Med vänliga hälsningar,

Filip WestlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo