Påföljd vid rattfylleri samt innehav av 1g kokain

2016-03-10 i Narkotikabrott
FRÅGA
Vad kan jag vänta mig:Blev tagen av civil polis och fick lämna urin som visade kokain+ hade 1gram på mig. Nekade allt.
SVAR

Enligt svensk rätt blir den som framför ett fordon under påverkan av narkotika dömd för rattfylleri vilket framgår av 4 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Där stadgas att för rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen. Kokain klassas som narkotika under 8 § narkotikastrafflagen. Vad straffet blir är beroende på hur allvarligt brottet anses. Normalt ger rattfylleri böter eller fängelse i högst sex månader.

Innehav av kokain är ett brott enligt 1 § narkotikastrafflagen som kan ge fängelse i högst tre år. Enligt domstolsverkets riktlinjer och Högsta domstolens praxis bestäms straffvärdet för innehav av ett gram kokain till en månads fängelse om narkotikabrottet bedöms som av normalgraden. Det kan emellertid med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter anses som ringa narkotikabrott enligt 2 § narkotikastrafflagen. Då kan utgången bli ett kortare fängelsestraff, upp till sex månader, alternativt böter.

Enligt fast praxis är innehav upp till 0,6 gram kokain att bedöma som ringa narkotikabrott som bestraffas med böter medan innehav av 1,0 gram och däröver anses ha ett straffvärde på fängelsenivå och inte rubriceras som ringa brott. Trots att brottet kan komma att bedömas som av normalgraden kan domstolen döma till en icke-frihetsberövande påföljd vilken förenas med dagsböter.

Bevisas du skyldig i domstol i ditt fall är ett kortare fängelsestraff sannolikt, alternativt en icke-frihetsberövande påföljd förenad med dagsböter.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (468)
2020-11-30 Är det brottsligt att vara med under ett brott?
2020-11-30 Hur anmäler jag någon för droginnehav?
2020-11-29 Vilket är det strängaste straffet för grov narkotikasmuggling?
2020-11-29 Är cannabisknoppar lagliga?

Alla besvarade frågor (86731)