Påföljd vid narkotikabrott av normalgraden

2020-04-26 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej,Vad kan jag förvänta mig för påföld av att erkänt narkotikabrott av, 19st sobril/oxasepam, 9st citodon, 141g cannabis hasch för eget bruk.Vänlig hällsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring påföljden för narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen och brottsbalken.

Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland din ålder och om det föreligger några omständigheter som talar för en hårdare eller mildare påföljd. Närmare regler och exempel på vad som utgör försvårande och förmildrande omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken.

Eftersom jag saknar detaljer om omständigheterna kan jag endast ge dig en generell redogörelse för vad som gäller vid narkotikabrott.

Straffskalor

Det finns fyra olika straffskalor för narkotikabrott:

- Ringa narkotikabrott

- Narkotikabrott av normalgraden

- Grovt narkotikabrott

- Synnerligen grovt narkotikabrott

I ditt fall handlar det om en mindre mängd tabletter och 141 g cannabis/hasch. Det framgår inte av lagen var gränsen för de olika straffskalorna går, utan det följer av rättspraxis. Det är viktigt att tänka på att domstolarna måste ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet och att domstolarnas resonemang kring mängden av narkotika endast utgör en viss vägledning för vad påföljden kan tänkas bli.

Gränsen för narkotikabrott av normalgraden vid innehav av cannabis går generellt vid 50 g. Gränsen för grovt narkotikabrott vid innehav av cannabis går vid 5 kg. Om man utgår från detta innebär det att innehav av över 50 g och under 5 kg cannabis utgör narkotikabrott av normalgraden.

Jag är inte helt säker på hur domstolen ser på just innehav av sobril och citodon, men såvida de inte ser särskilt allvarligt på olagligt innehav av sådana tabletter har jag svårt att se att mängden tabletter ensamt skulle vara tillräckligt för att brottet skulle gå från att anses vara av normalgraden, sett till praxisen gällande innehav av cannabis, till grovt. Om man enbart ser till mängden ser det alltså ut som att det handlar om narkotikabrott av normalgraden.

Påföljden för narkotikabrott av normalgraden

Påföljden för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst 3 år (1 § narkotikastrafflagen).

Vid sin bedömning måste domstolen som tidigare nämnts ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Det innebär att andra omständigheter utöver mängden narkotika kommer att tas in i bedömningen av påföljden.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (467)
2020-11-30 Hur anmäler jag någon för droginnehav?
2020-11-29 Vilket är det strängaste straffet för grov narkotikasmuggling?
2020-11-29 Är cannabisknoppar lagliga?
2020-11-27 Maxstraff för grovt narkotikabrott

Alla besvarade frågor (86703)