Påföljd vid narkotikabrott av minderårig

2018-10-26 i Narkotikabrott
FRÅGA
hej! min fråga handlar om en 17 åring som blev tagen med 100g cannabis (hash) och en våg av polisen, 17 åringen är ostraffad sen tidigare och är misstänkt för försäljning av narkotika och eget brukvad för straff kan 17 åringen få?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Narkotikabrott återfinns i Narkotikastrafflagen, NSL, 1 § (här). Det är i bestämmelsen angivet att det högsta straff som utdöms är två års fängelse och det lägsta är böter. Handlar det om ett mindre allvarligt brott, ett ringa brott enligt 2 § NSL (här), är det högsta straffet fängelse i sex månader och det lägsta är böter.

Är personen som begått brott under 18 år får domstolen endast döma till fängelse om det föreligger synnerliga skäl, enligt Brottsbalken 30 kap 5 § (här).

Vilken påföljd som utdöms beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men den lägsta påföljden för narkotikabrott är som sagt böter. Hur mycket böter som döms ut bestäms utefter personens ekonomiska förhållanden, enligt Brottsbalken 25 kap 2 § (här).

Vad gäller samhällstjänst så krävs det att personen samtycker till det. Om personen går på gymnasiet får man döma till detta, för unga personer heter det ungdomstjänst och är att anse som en någorlunda stor påföljd.

Exakt vilken påföljd som blir aktuell för 17-åringen är svårt för mig att svara på, men jag hoppas att mitt svar ovan har gett dig några riktlinjer.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll