Påföljd vid narkotikabrott

Hej min fråga är

Kan ni på rak arm säga vad påföljden blir om

En person är ostraffad. Och lämnar Urinprov på te x polisstation och är positiv för THC Amfetamin/Dexamfetamin och Dolcontin som han ej har recept på. Personen är 24 år.

Hur länge kan thc amfetamin osv spåras? Alltså har det ngn betydelse vid UP lämning ? Skickas det på analys så dom kan se det.

Mvh g

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vad säger lagen?

Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, 1 § 6 p Narkotikastrafflagen (NSL). Som jag förstår det på din fråga har personen du beskriver inte recept på de olika substanserna han använt sig av. Brukandet av narkotikan får därför anses ha skett olovligen. Av din fråga framgår inte heller några omständigheter som talar för att brukandet skulle ha skett utan uppsåt. Blir det ett positivt provresultat talar det för att personen kan komma att dömas för narkotikabrott.

Vad händer med provet?

Efter att urinprovet tagits skickas det på analys. Hur lång tid efter användningen som narkotikan går att spåra vid en analys kan jag tyvärr inte svara på.

Vad kan påföljden bli?

Först och främst måste jag tyvärr säga att jag inte på rak arm kan svara på vad den exakta påföljden blir. Som jag skrev ovan kan narkotikabrott (av normalgraden) ge fängelse i upp till tre år. Beroende på arten (=vilken sorts narkotika) och mängden av narkotikan kan brottet i vissa fall betraktas som ringa (2 § NSL) eller grovt (3 § NSL). En eventuell påföljd kan isåfall bli lindrigare eller mer omfattande. Det är dock svårt att svara på om detta skulle kunna bli aktuellt utan att veta hur stora mängder som spårats vid urinprovet.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo