FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott16/11/2021

Påföljd vid langning av alkohol

Hej jag är 21 år och i augusti detta år så köpte jag ut 2 smirnoff ice och 2 vodka flaskor till 2 av mina kompisar som båda är 17 år. Har varit på polisförhör och hon på polisen sa att det inte va så alvarligt brott och skulle leda till böter. Men nu är jag kallad till huvudförhandling, va kan det bero på eller kan jag vänta mig ett högre straff?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varför blev du kallad till huvudförhandling?

När en förundersökning avslutas ska det meddelas om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 20 § rättegångsbalken (RB)). Om inget annat framgår av brottsbestämmelsen är det åklagaren som har rätt att åtala för det aktuella brottet (20 kap. 3 § första stycket RB). Åtal ska väckas om det föreligger tillräckliga skäl (23 kap. 2 § RB). Med tillräckliga skäl avses att åklagaren ska kunna förvänta sig en fällande dom utifrån bevisningen. Att du har blivit kallad till huvudförhandling beror med största sannolik på att åklagaren ansett att det funnits tillräckliga bevis som talar för att du begått brottet och att det därför skulle bli en fällande dom.

Kan du vänta dig ett högre straff?

Att polisen berättade för dig att brottet skulle leda till böter är ingen garanti för att du kommer att dömas till det. Varken polis eller åklagare kan styra över påföljden utan det är domstolen som bestämmer (30 kap. 3 § RB). "Langning" kan, beroende på omständigheterna, antingen utgöra olovligt anskaffande av alkohol (11 kap. 7 § alkohollagen) eller olovlig hantering av alkohol (11 kap. 9 § alkohollagen). Vad gäller olovligt anskaffande av alkohol är påföljden böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt är påföljden fängelse i högst fyra år (11 kap. 7 § alkohollagen). För olovlig hantering av alkohol är påföljden böter eller fängelse i högst 6 månader (11 kap. 9 § första stycket alkohollagen). Om brottet är ringa ska inte dömas till ansvar (11 kap. 10 § alkohollagen). I och med att jag inte känner till alla omständigheter kan jag tyvärr inte göra en fullständig bedömning av vilken påföljd du kan tänkas få. Enligt min bedömning bör det dock åtminstone inte röra sig om grovt brott. Detta eftersom det bara skett till två personer och vid ett tillfälle. Då du kände till att du köpte ut till minderåriga är det svårt att se detta som ringa brott. Således bör domstolen troligtvis döma till böter eller fängelse i högst sex månader eller två år, beroende på vilket av brotten det rör sig om. Det är dock viktigt att påpeka att det finns en presumtion mot fängelse. I första hand ska en lindrigare påföljd som villkorlig dom och skyddstillsyn dömas ut istället (30 kap. 4 § brottsbalken).

Sammanfattning

Att du har kallats till huvudförhandling beror på att det funnits tillräckliga skäl för åtal. Om domstolen kommer fram till att du är skyldig kommer du troligtvis dömas till böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo