Påföljd vid grovt narkotikabrott

2021-04-27 i Narkotikabrott
FRÅGA
hej vad blir ungefär straffet för en 20 åring där polisen har hittat ca: 500-600g cannabis. och vid sidan om man hittade ca: 8 kg cannabis och 20 åringen har erkänt att båda var till för försäljning.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det, undrar du vad straffet kommer bli för den mängd cannabis som du anger i frågan. Detta aktualiserar bestämmelserna i Narkotikastrafflagen. I Sverige är det olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är även olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare. I ditt fall blir det en fråga om det är grovt narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden.

Vid grovt narkotikabrott ska vid bedömningen särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt (se 3 § narkotikastrafflagen). Hänsyn tas även till om det avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Särskild vikt läggs dessutom på hur farligt preparatet är och den hänsynslöshet som gärningspersonen visat genom sin befattning med narkotikan. Ytterligare en omständighet som tas hänsyn till är om gärningen har innefattat systematiskt bedriven överlåtelse till skolelever och annan ungdom eller intagna på anstalter eller att gärningsmannen på annat sätt i särskilt hög grad har utnyttjat andras okunnighet, nyfikenhet eller beroende av narkotiska medel. Min bedömning är att det rör sig om ett grovt narkotikabrott då det rör sig om stora mängder cannabis som även har varit ett led i brottslig verksamhet. Om det finns andra omständigheter som förmildrar/försvårar bedömningen kommer domstolen självklart också att ta det i beaktning. Andra faktorer som domstolen kommer ta hänsyn till är den roll som gärningsmannen haft när det gäller narkotikahanteringen i vidare mening.

Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen). I 29 kap. 2 § finns bestämmelser om försvårande omständigheter och i 3 § om förmildrande omständigheter. Av informationen i frågan är det alltså svårt att fastställa en exakt påföljd. Om man begått ett brott innan man fyllt 21 kan man få s.k "straffrabatt", dvs. att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet på grund av ens unga ålder (29 kap. 7 § brottsbalken). I praktiken innebär det att man får straffet minskat till 3/4 av straffet för den som var 21.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka

.

Philip Stocker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96356)