FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott23/01/2015

Påföljd vid grovt bidragsbrott

Hej

Jag är en 60 kvinna som ska in till förhör för brottet skäligen misstanke för grovt bidragsbrott. Anmälan är gjord av försäkringskassan.

Jag undrar lite vad man kan vänta sig för straff, och hur rätten ser på ett sådant här ärende..

Hälsningar Christina

Lawline svarar

Hej Christina. Tack för din fråga till Lawline.

Bidragsbrott är en form av kvalificerat bedrägeri riktat mot vissa förvaltningsmyndigheter, i ditt fall försäkringskassan.

Förutsatt att rätten kommer att finna dig skyldig till brott, kommer du att dömas till påföljd. Straffskalan för grovt bidragsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Eftersom jag saknar information om omständigheterna kring just ditt brott är det svårt att uppskatta vilket straffvärde just din gärning ska bedömas ha. I svensk rättstillämpning är dock praxis att sätta ut straffvärdet relativt nära minimistraffet i skalan, alltså sex månader för detta brott. Rör det sig dock om mycket stora belopp, eller att gärningen exempelvis har utövats systematiskt och i stor utsträckning med falska handlingar, är detta något som kan påverka straffvärdet uppåt i skalan.

Angående straffvärdet kan sägas att svenska domstolar tillämpar en s k ettårspresumtion, vilket innebär att om gärningen bedöms ha ett straffvärde under ett år, så ska som huvudregel fängelse undvikas. Förutsatt att det i ditt fall inte rör sig om extremt stora belopp eller någon annan extraordinär omständighet, är min bedömning att straffvärdet med största sannolikhet kommer att sättas under ett år. Förutsatt att du inte inom de senaste 3-4 åren är dömd för liknande brott i någon större omfattning, borde rätten därför finna att fängelse inte ska utdömas.

De påföljder som aktualiseras istället för fängelse är då icke frihetsberövande påföljder, alltså villkorlig dom eller skyddstillsyn. Valet här emellan är beroende av din eventuella tidigare brottslighet och livssituation i största allmänhet. Är det inte dömd för några brott under de föregående 3-4 åren och du lever under ordnade förhållanden, är det med största sannolikhet villkorlig dom som kan komma att bli aktuellt. Döms du till villkorlig dom så ska detta normalt sett förenas med dagsböter. Dagsböterrnas storlek är beroende av din inkomst. Skyddstillsyn anses som mer ingripande än villkorlig dom, och döms främst ut till återfallsförbrytare.

Sammanfattningsvis kan sägas att påföljdsbestämning är en individuell pröving som rätten gör utifrån den tilltalades livssituation. Ovan gjorda redogörelse är därför endast en ungefärlig beskrivning av vad som kan tänkas bli utfallet i ditt fall.

Observera att du ännu endast är misstänkt och åklagaren ännu inte bestämt sig för att väcka åtal eller inte. Jag vill också poängtera att du som misstänkt för detta brott har en rätt till en offentlig försvarare.

Jag hoppas att detta svar har hjälpt dig att förstå vilka påföljder kan komma att bli aktuella.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”