Påföljd vid förskingring

Hej.

Jag har blivit anmäld för att ha stulit cirka 100.000-120.000:- under en period från 2015-2017 från mitt arbete där jag har haft kassaredovisning som arbetsuppgift. Är 29 år och tidigare ostraffad. Är så orolig över att det kan bli fängelse. Räknas detta som grov förskingring? Vad kan påföljderna bli och är det stor chans att det blir fängelse? Hur lång tid brukar man få vänta på sin dom?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Kriterierna för förskingring är att någon som på grund av förtroendeställning har fått egendom i besittning med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för den, tillägnar sig egendomen eller annars åsidosätter sina skyldigheter. Gärningen ska dessutom innebära vinning för gärningsmannen och skada för den berättigade, 10 kap. 1 § brottsbalken (BrB).

Gränsen mellan förskingring av normalgraden och grov förskingring är inte helt enkel att dra, men det finns vissa omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen. Främst ska hänsyn tas till den skada, kränkning eller fara som brottet har inneburit. Detta innebär att svårighetsgraden kan påverkas av bland annat hur stort belopp det rör sig om, om gärningsmannen haft en utpräglat stark förtroendeställning samt att gärningen varit svår att upptäcka och varit noggrant planerad.

För förskingring av normalgraden är påföljden böter eller fängelse i högst två år. När det gäller grov förskingring är påföljden istället fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Utifrån straffskalan ska domstolen sedan bestämma brottets straffvärde. Detta innebär att domstolen bedömer vad straffet bör vara med hänsyn till omkringliggande omständigheter. Här ska försvårande och förmildrande omständigheter beaktas, 29 kap. 2 och 3 §§ BrB. Det finns en presumtion mot fängelse, dock kan denna brytas om brottets straffvärde är högt (som ungefärlig gräns brukar sägas minst ett år). Om straffvärdet är lägre kan en icke frihetsberövande påföljd bli aktuell, såsom skyddstillsyn eller villkorlig dom.

Efter rättegången håller domstolen en överläggning. Ibland meddelas domen direkt efter överläggningen men ofta får man vänta upp till två veckor och i vissa fall ännu längre. Domstolens ordförande talar om när domen kommer att meddelas.

På grund av att jag har begränsat med omständigheter kring ditt specifika fall är det svårt att säga exakt hur domstolen skulle döma i ditt fall, men ovan har jag försökt ge ett mer generellt svar på dina frågor.

Hör gärna av dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo