Påföljd vid förskingring

Hej! Jag står åtalad för förskingring. Jag har mottagit sammanlagt ca 100.000 kr i förskottsbetalning för en tjänst som sedan inte blev av. Jag har återbetalat 2 av personerna i fråga och jag planerar att återbetala alla. Jag är tidigare ostraffad och har erkänt brottet. Vilket straff riskerar jag?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Brottet förskingring förekommer i tre olika grader.

Ringa förskingring benämns undandräkt, och aktualiseras vid mycket låga belopp, närmast att jämföra med snatteri. Enligt praxis ligger gränsen mellan undandräkt och förskingring vid c.a. 800 kronor.

Grov förskingring kan aktualiseras dels vid höga belopp, dels vid utpräglat stark förtroendeställning exempelvis om en advokat eller en revisor förskingrar en klients tillgångar eller om förskingringen begås vid myndighetsutövning. Vidare skall särskilt beaktas om gärningsmannen nyttjat en falsk handling, vilseledande bokföring eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig art.Uppgifterna om det ditt fall är för knapphändiga för att avgöra om det rör sig om grov förskingring. Det förskingrade beloppet på 100 000 kr torde inte själv räcka för att rubriceringen skulle bli grov förskingring. Den som anses ha begått för grov förskingring skall dömas till fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år.

För förskingring av normalgraden är den stipulerade påföljden böter eller fängelse i högst 2 år.

Att återbetalning skett kan vara en faktor som rätten beaktar vid fastställande vid straffmätningen. Det torde dock krävas att återbetalningen skett frivilligt och innan förskingringen har avslöjats.


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”